Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2016

De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen. Let op door de regering Michel I werd beslist om de maxima van bepaalde belastingverminderingen de komende jaren niet aan te passen. Meer zelfs, ze worden vastgeprikt op het bedrag zoals het gold voor aanslagjaar 2014.

Hieronder de bedragen voor aanslagjaar 2016, dat zijn uw inkomsten van dit jaar. Achter ieder bedrag vindt u tussen haakjes het geïndexeerde bedrag voor aanslagjaar 2015 (dat zijn de bedragen die u in juni nodig heeft voor uw aangifte).

Belastingvrije som en gezinssituatie

Belastingvrije som en verhoogde belastingvrije som

Belastingvrije som: 7.090,00 euro (7.070,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Grensbedrag om recht te hebben op hogere belastingvrije som: 26.360,00 euro (26.280,00)

Verhoging belasting vrije som voor gehandicapte belastingplichtige: 1.510,00 euro (1.500,00)

Personen ten laste

Verhoging belastingvrije som voor personen ten laste 

één kind: 1.510,00 euro (1.500,00)

twee kinderen: 3.880,00 euro (3.870,00)

drie kinderen: 8.700,00 euro (8.670,00)

vier kinderen: 14.060,00 euro (14.020,00)

meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.370,00 euro (5.350,00)

Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken): 560,00 euro (zelfde bedrag, 560,00)

Voor andere personen ten laste die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt: 3.010,00 euro (3.000,00) (hier moet het gaan om ascendenten (ouders en grootouders) of broer/zus)

Voor iedere andere persoon ten laste: 1.510,00 euro (1.500,00)

Verhoging belastingvrije som alleenstaande met kinderen ten laste: 1.510,00 euro (1.500,00)

Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen (kind ten laste): 3.120,00 euro (3.110,00)

Verhoogd bedrag voor kind van alleenstaande: 4.500,00 euro (4.490,00)

Verhoogd bedrag voor gehandicapt kind van alleenstaande: 5.720,00 euro (5.700,00)

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel: 3.120,00 euro (3.110,00)

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als bestaansmiddel: 2.600,00 euro (2.590,00)

Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot

Huwelijksquotiënt: 10.230,00 euro (10.200,00)

Maximaal inkomen meewerkende echtgenoot uit eigen beroepsactiviteit: 13.290,00 euro (13.240,00)

Beroepsinkomsten en roerende inkomsten

Vrijgesteld bedrag PC privé: 840,00 euro (zelfde bedrag, 840,00)
- grensbedrag bruto belastbare bezoldiging om aan 'plan' te kunnen deelnemen: 32.990,00 euro (32.880,00)

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380,00 euro (zelfde bedrag, 380,00)

Minimum voordeel van alle aard voor privégebruik bedrijfswagen: 1.250,00 euro (zelfde bedrag, 1.250,00)

Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt:  57.270,00 euro (57.080,00)

Beroepskosten voor vrije beroepers (baten)

28,70 % op de  eerste schijf tot 5.730,00 euro (5.710,00)

10,00 % op de tweede schijf tot 11.380,00 euro (11.340,00) 

5,00 % op de derde schijf tot 18.940,00 euro (18.880,00)

3,00 % op de vierde schijf boven 18.940,00 euro (18.880,00)

Beroepskosten voor vrije beroepers (werknemers)

Voor werknemers worden niet enkel de bedragen geïndexeerd. Zij krijgen vanaf 2016 ook een hoger forfait (lees: het percentage van hun aftrek stijgt). Voor aanslagjaar 2015 vallen ze onder de zelfde percentages en bedragen als vrije beroepers - zie voor de cijfers hierboven bij 'beroepskosten voor vrije beroepers'.

29,35 % op de  eerste schijf tot 5.760,00 euro

10,50 % op de tweede schijf tot 11.380,00 euro

8,00 % op de derde schijf tot 19.390,00 euro

3,00 % op de vierde schijf boven 19.390,00 euro

Dienstencheques en huisbedienden

Maximumbedrag PWA-cheques en dienstencheques: 1.400,00 euro (zelfde bedrag, 1400,00)

Bezoldiging van een huisbediende:
- Minimumbedrag: 3.740,00 euro (3.730,00)
- Maximumbedrag dat recht op vermindering geeft: 7.530,00 (niet meer geïndexeerd vanaf aj. 2014, 7.530,00)

Bedragen die de komende jaren niet geïndexeerd worden

De regering Michel I heeft beslist de bedragen van enkele (vooral) belastingverminderingen tot en met aanslagjaar 2018 niet te indexeren. Deze bedragen blijven behouden op het bedrag zoals het gold voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten uit 2013!).  Deze bedragen werden begin vorig jaar oorspronkelijk nog wel geïndexeerd voor aanslagjaar 2015. Deze indexering gaat NIET door. Bedragen worden bevroren op niveau van aanslagjaar 2014.

'Woonbonus' (federaal)

Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.260,00 euro

Verhoogd basisbedrag tijdens de eerste tien jaar: 750,00 euro

Bijkomende verhoging tijdens eerste tien jaar als drie kinderen ten laste: 80,00 euro.
Aftrekbare giften  minimumbedrag: 40,00

Sparen

Maximumbedrag pensioensparen: 940,00 euro

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: 1.880,00 euro
Maximumbedrag werkgeversaandelen: 750,00 euro

Investeringen in woning

Maximumbedrag jaarlijkse belastingvermindering voor passiefwoning gedurende tien jaar (900,00 euro), lage energiewoning (450,00 euro) en nul energiewoning (1.810,00 euro)

Nieuws

Onder impuls van Europa wordt 'de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen' in het btw-wetboek aangepast. Daardoor kunnen kleine ondernemingen die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn, maar in ons land belastbare handelingen verrichten ervoor opteren om te genieten van een btw-vrijstelling. De nieuwe maatregel treedt in werking op 1 januari 2025.

Op basis van de Wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, zoals in werking getreden op 21 december 2023, heeft de FOD FinanciŽn sinds eind 2023 een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling van een onderneming in de KBO: de niet-naleving van de UBO-formaliteiten.

Bij KB van 12 januari 2024 (publicatie op 25 januari 2024) werden de referentierentevoeten voor goedkope leningen gepubliceerd.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief