MOSS en elektronische diensten?

Sinds 1 januari 2015 is het Mini-One-Stop-Shop-systeem (MOSS-systeem) in werking getreden. Bent u een leverancier van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten? Bent u gevestigd in de Europese Unie en levert u aan een niet btw-plichtige? Dan moet u rekening houden met volgende wijzigingen betreffende de lokalisatieregels.

Tot en met 31 december 2014

Voor de invoer van de nieuwe plaatsbepalingregels m.b.t. elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten, werd de plaats van de dienst gelokaliseerd daar waar de dienstverrichter (de leverancier) gevestigd is.

Voorbeeld 1: nationale handeling

U bent een Belgische dienstverrichter en verricht een dienst voor een particulier in België. Toepassen van de regel:

Plaats van de dienst: België.

Btw: Belgische btw.

Voorbeeld 2: intracommunautaire handeling

U bent een Belgische dienstverrichter en verricht een dienst voor een particulier in Nederland. Toepassen van de regel:

Plaats van de dienst: België.

Btw: Belgische btw.

Vanaf 1 januari 2015

Sinds 1 januari is deze regel drastisch gewijzigd. De plaats van dienst is niet meer de plaats waar de dienstverrichter gevestigd is. Voortaan wordt de plaats van de dienst gelokaliseerd daar waar de afnemer (uw klant) van de dienst gevestigd is. Dit heeft vooral invloed op intracommunautaire diensten. Voor nationale handelingen is er geen verschil.

Voorbeeld 1: nationale handeling

U bent een Belgische dienstverrichter en verricht een dienst voor een particulier in België. Toepassen van de  nieuwe regel:

Plaats van de dienst: België.

Btw: Belgische btw.

Voorbeeld 2: intracommunautaire handeling


U bent een Belgische dienstverrichter en verricht een dienst voor een particulier in Nederland. Toepassen van de nieuwe regel:

Plaats van de dienst: Nederland.

Btw: Nederlandse btw.

Mini-One-Stop-Shop-systeem

Als u vanaf 1 januari een dienst uitvoert, zou u als dienstverstrekker zich in principe in elke lidstaat, waar een afnemer gevestigd is, moeten laten registreren om de btw te voldoen. Door de invoer van het Mini-One-Stop-Shop-systeem of Mini Enig Loket kortweg MOSS is dit niet meer nodig. Voortaan kan u vanuit België alle verplichtingen voor alle landen nakomen. 

De invoer van het MOSS-systeem maakt het voor u ook eenvoudiger. Zo  moet u zich niet meer laten registreren in elke lidstaat waarmee u handelingen voert. U hoeft zich slechts eenmaal te laten registreren in België als MOSS-belastingplichtige. Als MOSS-belastingplichtige ontvangt u een EU btw-nummer, waardoor alle nodige btw-verplichtingen via één aangifte worden voldaan, in de lidstaat van de ontvanger (uw klant).
In België kan u als belastingplichtige zich laten registreren sinds 1 oktober 2014. Voor registratie kan u terecht bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen.

Welke diensten?

De nieuwe regeling geldt natuurlijk niet voor alle diensten. Het MOSS-systeem is van toepassing op elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepen. Hierna volgt een korte toelichting van vernoemde diensten.

Elektronische diensten

Elektronische diensten zijn voornamelijk de diensten die over het internet of een elektrisch netwerk worden verleend. Grotendeels zijn deze diensten geautomatiseerd, waardoor er geen menselijk tussenkomen met gepaard gaat.

Voorbeelden

Abonnement op online dagbladen, online weerberichten, onlinespelen, ...

Telecommunicatiediensten

Telecommunicatiediensten zijn diensten die voornamelijk betrekking hebben op de uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden of geluiden.

Voorbeelden

Diensten met betrekking telefonie, toegang tot internet, voicemail, ...

Radio- en televisie-omroepen

Radio- en televisie-omroepen zijn voornamelijk de diensten met betrekking tot de levering van audio- en audiovisuele inhoud. Deze worden aangeboden aan het grote publiek.

Voorbeelden

Radio- of televisieprogramma's.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief