Wat kan u kopen met (elektronische) ecocheques?

Na de maaltijdcheques zijn sinds 1 januari 2016 ook elektronische ecocheques in omloop. Het systeem voor de uitgifte van elektronische ecocheques is identiek aan de elektronische maaltijdcheque. Papieren ecocheques zijn ook nog altijd mogelijk. De ecocheques kunnen niet alleen dienen voor de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten, maar ook voor het onderhoud en de herstelling ervan.

Voorwaarden en voordelen

De ecocheque is een extralegaal voordeel voor wie werkt in de privé-sector. Het is een betaalmiddel voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Of uw werknemers ecocheques krijgen, hangt af van wat er in uw bedrijfssector of uw bedrijf is overeengekomen via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook in de individuele arbeidsovereenkomst zijn geregeld.

Onder bepaalde voorwaarden worden de ecocheques niet als loon beschouwd en zijn ze vrijgesteld van belastingen.
Naast de bestaande voorwaarden voor papieren ecocheques (schriftelijk vastgelegd, waarde per cheque maximaal 10 euro, op naam van de werknemer, beperkte geldigheidsduur tot 24 maanden en beperkt gebruik, geen omruiling in geld, maximumbedrag van 250 euro per jaar), gelden extra voorwaarden voor elektronische ecocheques: vermelding op de loonfiche; mogelijkheid tot nazicht saldo; bestelling bij een erkende uitgever; diefstal of verlies mag geen bijkomende kosten voor de werknemer meebrengen. 

Het grote verschil tussen papieren en elektronische ecocheques is de manier van uitbetalen. Elektronische ecocheques worden gecrediteerd op een ecochequerekening. Op die rekening worden de cheques door een erkende uitgever opgeslagen en beheerd, zodat uw werknemer ze via een betaalkaart als betaalmiddel kan gebruiken.

De voordelen liggen voor de hand: administratieve vereenvoudiging, daling van de kosten,  koopkracht verhogen met een specifiek voordeel, verdwijnen van het risico bij verlies, traceerbaarheid van de cheques ...

Er zijn vandaag twee privé-ondernemingen die ecocheques produceren: Edenred en Sodexo. Wil u ecocheques aan uw werknemers toekennen, dan moet u die bij een van deze twee uitgiftebedrijven bestellen.
Let op. Handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Handelaars die er wel voor kiezen ecocheques te aanvaarden, moeten zich aansluiten bij Edenred en Sodexo. Via een zelfklever op hun winkelraam zullen ze aangeven dat ze ecocheques aanvaarden.

Nieuwe lijst sinds 1 maart 2016

Met ecocheques kunnen alleen welbepaalde ecologische producten en diensten worden aangekocht die zijn terug te vinden op een officiële en limitatieve lijst. De sociale partners evalueren elke twee jaar of de lijst inhoudelijk moet worden bijgewerkt. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft inmiddels de cao nr. 98quater inzake ecocheques gesloten. De nieuwe lijst is op 1 maart 2016 in werking getreden.

De officiële lijst is nog altijd rond zeven categorieën opgebouwd:
1. Energiebesparing zoals de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van apparaten die consumenten bewust maken van hun energieverbruik en apparaten die de energie registreren en meten.
2. Hernieuwbare energie zoals de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde energie.
3. Waterbesparing en -beheer zoals de aankoop en plaatsing van spaardouchekoppen en de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van recuperatietanks voor regenwater.
4. Bevordering van duurzame mobiliteit zoals de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005 en de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van een lpg-installatie in personenwagens.
5. Afvalbeheer zoals de aankoop van oplaadbare, draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen en de aankoop van compostvaten of compostbakken.
6. Bevordering van ecodesign zoals de aankoop, plaatsing, herstelling en onderhoud van producten en diensten met het Europese ecolabel of het EU-logo voor biologische productie.
7. Bevordering van de aandacht voor de natuur zoals de aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond, teelaarde en compost die voldoet aan de door de gewesten gestelde voorwaarden, en de meststoffen met biogarantie.

Waar de oude lijst met ecoproducten draaide rond de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten, is de nieuwe lijst met het onderhoud en de herstelling van milieuvriendelijke producten uitgebreid. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen, energiemeters, roetfilters en lpg-installaties. Het 'onderhoud' slaat niet op het schoonmaken van die producten, maar op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden en het verouderingsproces tegen te houden.

Maaltijdcheques alleen nog elektronisch

In tegenstelling tot de papieren ecocheques die blijven bestaan, zijn de papieren maaltijdcheques volledig verdwenen. Sinds 1 januari 2016 kunnen uw werknemers hun aankopen enkel nog met elektronische maaltijdcheques betalen.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief