Risicokapitaal voor Vlaamse kmo's: de werking van het ARKimedesfonds

Via de ARKimedesregeling maakt de Vlaamse Regering risicokapitaal vrij voor Vlaamse starters en kmo’s. Het aanbod aan risicokapitaal voor deze starters en kmo’s is begin 2016 verdubbeld. De twee ARKimedesfondsen bieden 1 euro extra voor elke euro die erkende investeringsfondsen in Vlaamse starters en kmo's investeren.

ARKimedes is een initiatief van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en van de Vlaamse regering. 'ARK' staat voor Activering van RisicoKapitaal: durfkapitaal voor starters en kmo's in Vlaanderen voor de realisatie van hun ondernemingsplan.

Twee ARKimedes-Fondsen

Het ARKimedes-Fonds I werd opgestart in 2005. Dit fonds deed ook een beroep op particuliere beleggers. Zij genoten gedurende vier jaar (voor 2006, 2007, 2008 en 2009) een belastingkrediet (belastingvermindering). Na een ingebrekestelling door de Europese Commissie heeft Vlaanderen het belastingkrediet voor investeringen in aandelen van ARKimedesfondsen geschrapt. Sinds aanslagjaar 2010 kan geen belastingkrediet meer worden toegekend en is het krediet niet meer in de belastingaangifte opgenomen.

Het ARKimedes-Fonds II werd opgestart in 2010. Het risicokapitaal wordt volledig door de Vlaamse overheid gefinancierd. De looptijd van ARKimedes-Fonds II nv is vorig jaar gewijzigd van bepaalde (closed end) naar onbepaalde duur (open end). Het kapitaal zal dit jaar tot 210 miljoen euro worden verhoogd.

Maximumbedrag ARK-investering

ARKimedes-Fondsen co-investeren samen met andere investeerders in erkende private risicokapitaalfondsen (de zogenaamde ARKIV's). Het zijn deze ARKIV's die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo's.
Op 25 januari 2016 steeg het maximumbedrag dat een ARKIV in één onderneming mag investeren, of waarvoor de ARKIV zich ten opzichte van één onderneming mag verbinden, van 11,5 miljoen euro tot 20 miljoen euro per investeringsronde.
Een 'nieuwe' investeringsronde is een investeringsronde die minstens 12 maanden na het afsluiten van de vorige investeringsronde plaatsvindt.

Kom ik in aanmerking voor een ARK-investering?

Kmo's die in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd of de intentie hebben om zich hier te vestigen (exploitatiezetel binnen de twee jaar te openen), kunnen voor durfkapitaal aankloppen bij een ARKIV. De maatschappelijke zetel mag eventueel elders liggen.
Starters en kmo's moeten zich met hun onderbouwd businessplan en een investeringsvoorstel richten tot één of meerdere ARKIV's.

De ARKIV onderzoekt en evalueert uw businessplan, en beslist autonoom om al dan niet in uw onderneming te investeren. Elke ARKIV hanteert haar eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investeringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere factoren.

Indien een ARKIV wil investeren in uw project, dan zal zij een ARK-investering realiseren die steeds met een kapitaalverhoging gepaard gaat: naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder in het bedrijf.
De investering gebeurt door middel van een nieuwe inbreng van geld in uw onderneming. Dat moet gebeuren via de inschrijving op een kapitaalverhoging, al dan niet in combinatie met de inschrijving op een lening.

De nieuwe middelen ingebracht als ARK-investering moeten worden aangewend om in het Vlaamse Gewest investeringen uit te voeren of er werkgelegenheid en toegevoegde waarde te creëren.
Het maximumbedrag voor de ARK-investering in een onderneming is beperkt tot 1,5 miljoen euro per twaalf maanden.

Interesse?
De lijst met erkende ARKIV's (investeringsfondsen) kan u terugvinden op:  www.arkimedes.be
Contact: PMV - ARKimedes Management, arkimedes@pmv.eu

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief