Weten is willen: een bedrijf overnemen of oprichten?

Van 23 tot 27 oktober jl. vond in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de 'Week van de bedrijfsoverdracht' plaats. Kiezen voor een overname is een manier om een bedrijf te starten. In deze bijdrage staan we stil bij de voor- en de nadelen van een bedrijfsovername zonder echter in detail te treden.

De juridische overdracht van een bedrijf kan op twee verschillende manieren worden doorgevoerd:

door de verkoop van de aandelen van een bedrijf;

door de verkoop van het handelsfonds van de onderneming, dat wil zeggen het geheel van de activa et passiva.

Een bedrijfsovername kent naast een aantal voordelen, ook potentiële risico's vergeleken met de oprichting van een nieuw bedrijf.

Pluspunten van een bedrijfsovername

We beginnen ons verhaal met de positieve noten.

(+) Wie een bedrijf overneemt, beschikt meteen over een bestaande en operationele structuur: locatie, infrastructuur zoals gebouw, meubels, computerapparatuur en machines, klanten, leveranciers, partners én niet te vergeten werknemers zijn al aanwezig.

(+) In principe zal de verkoper zijn opvolger graag met advies en/of begeleiding verwennen. De duur van die begeleiding, de taken en een eventuele vergoeding hiervoor kunnen in de overdrachtsovereenkomst worden vastgelegd.

(+) Aan de hand van de boekhouding kunnen kredietinstellingen de financiële gezondheid van het bedrijf controleren en beoordelen. Het vinden van externe financiering zal op die manier makkelijker verlopen.

(+) Statistisch liggen de slaagkansen bij de overname van een bedrijf ook hoger dan bij de oprichting van een bedrijf.

Minpunten van een bedrijfsovername

De potentiële risico's die u niet uit het oog mag verliezen, hebben betrekking op:

(-) De vertrouwensrelatie. U moet het vertrouwen winnen van het personeel, bestaande klanten, leveranciers en zakenpartners zodat zij uw visie delen.

(-) De mogelijke verborgen motieven van de overdracht. Een due dilligence-onderzoek van alle activa, risico's en onzekerheden is dan ook onontbeerlijk. Dit onderzoek strekt zich uit over de boekhoudkundige, financiële, fiscale, sociale en vennootschapsrechtelijke gegevens.

(-) De waarde van het bedrijf. Er zijn verschillende methoden om een onderneming te waarderen:

op basis van de ebitda of het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en waardeverminderingen (de operationele cash flow);

op basis van de koers/winst-verhouding. Dit is de op de beurs vastgestelde verhouding tussen de waarde van de onderneming en haar laatste nettowinst (voor zeer grote ondernemingen);

door actualisatie van de toekomstige cash flows (de vooruitzichten van de onderneming);

op basis van het geherwaardeerde netto-actief met aandachtspunt dat de noodzakelijke informatie voor de waardering van deze meerwaarden voor kandidaat-kopers niet eenvoudig is te bekomen.

Na de waardering van het bedrijf kan u gaan onderhandelen over de verkoopprijs. Meestal zal een bestaand bedrijf meer kosten dan de oprichting van een soortgelijk nieuw bedrijf.

Bedrijfsovername is een complex proces

Het is overduidelijk dat u bij de overname of de oprichting van een bedrijf niet over één nacht ijs kan gaan. Naast het afwegen van de voor- en nadelen zal de keuze ook afhangen van het businessplan, uw persoonlijkheid, de sector, ...

Nice to know. Er bestaan subsidies voor wie een beroep wil doen op een externe partner om samen het overnamedossier op te stellen.

In het Vlaams gewest zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, ... via de kmo-portefeuille (www.vlaio.be/kmo-portefeuille).

In het Brussels gewest kan u een subsidie krijgen die tot 50% van de kosten van de interventie van een externe consultant dekt. Raadpleeg http://www.1819.be.

In het Waals gewest kan u terecht bij de Waalse maatschappij voor financiering en waarborg van kleine en middelgrote ondernemingen (Sowalfin), een financieel loket voor kmo's die oplossingen voor cofinancieringen zoeken (http://www.sowalfin.be).

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief