Btw-gevolgen van het gratis weggeven van goederen

Haalt u soms goederen uit uw voorraad om ze gratis weg te geven? Weet dan dat, als u cadeaus uitdeelt, dit gevolgen heeft op btw-vlak. Als u al btw-aftrek heeft toegepast voor deze goederen, moet u dat rechtzetten. Wat houdt dat concreet in: u doet een onttrekking en betaalt btw. Op deze regel bestaan allerlei uitzonderingen: voor het uitdelen van staaltjes, relatiegeschenken van geringe waarde, weggeven van voedseloverschotten en schenkingen aan goede doelen na een ramp.

U geeft goederen gratis weg

Als ondernemer haalt u soms al eens iets uit uw voorraad om weg te geven:

U bent verkoper van smartphones en geeft een smartphone uit uw voorraad aan uw dochter.

U hebt een boekwinkel en schenkt een aantal boeken aan een school als prijs voor de jaarlijkse tombola.

Recht op aftrek gaat verloren

Voor uw bedrijfsmiddelen en uw voorraad hebt u recht op btw-aftrek, omdat u ze gebruikt voor uw economische activiteit. Wanneer u deze goederen gratis weggeeft, gebruikt u ze niet langer voor uw economische activiteit. U verliest uw recht op aftrek. Het goed wordt door een consument gebruikt en die moet altijd btw betalen.

Maar u hebt uw recht op aftrek al uitgeoefend. U moet dit rechtzetten door een onttrekking te doen. Fictief doet u alsof u een met btw belaste levering aan u zelf doet. U betaalt net als iedere andere consument btw.

Gratis staaltjes

Veel ondernemingen delen af  en toe gratis monsters of staaltjes uit van hun product om het publiek ermee kennis te laten maken. De btw op die kosten blijft gewoon aftrekbaar. De staaltjes die u uitdeelt, moeten van dezelfde aard zijn als de goederen die u produceert of verkoopt, maar mogen kleiner worden verpakt.

Relatiegeschenken

De btw op relatiegeschenken is ook aftrekbaar, zolang het een geringe waarde (maximaal vijftig euro per stuk) heeft.

Voedseloverschotten weggeven

Strikt genomen moet een onderneming die voedseloverschotten weggeeft een onttrekking doen. Tegelijkertijd beseft de overheid dat dit wel een belangrijk maatschappelijk doel is. Net daarom heeft de overheid een uitzondering gemaakt voor producenten en handelaars die voedseloverschotten schenken aan de Voedselbank of aan plaatselijke charitatieve instellingen. Zij zorgen dan voor de verdere distributie. Een directe schenking aan een hulpbehoevende, komt niet in aanmerking.

De maatregel geldt voor:

Goederen voor menselijke consumptie, maar niet voor sterke drank. Dierenvoer valt er buiten.

Goederen die om commerciële redenen niet meer in het normale handelscircuit kunnen worden verkocht, bv. omdat ze snel zullen vervallen of omdat de  verpakking licht beschadigd is.

Gift na een ramp

Vroeger werd enkel het schenken van voedseloverschotten toegelaten. Tegenwoordig kunnen ondernemingen ook andere goederen wegschenken. De fiscus staat namelijk een nieuwe uitzondering toe voor het schenken van goederen aan slachtoffers van rampen. De belastingplichtige moet dus geen onttrekking doen. Deze tolerantie geldt ongeacht de waarde van de goederen.

Nieuws

Bij een inbreng, fusie of splitsing is het niet ongebruikelijk dat de partijen een bepaalde datum vastprikken voor de waardering van hun deal. Vervolgens worden nog diverse afspraken gemaakt en wordt het contract soms pas maanden later getekend. Hoe gaat de fiscus om met die terugwerkende kracht.

Eind 2020 verhoogde de wetgever het standaardtarief van de investeringsaftrek van 8% naar 25% voor de vaste activa die worden verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Daardoor ligt het standaardtarief hoger dan het ‘verhoogde tarief’. Welk tarief is toepasselijk voor investeringen die onder aanslagjaar 2023 vallen ?

Als de vennootschap een kost draagt die de bedrijfsleider ten goede komt, kán die uitgave volgens de bezoldigingstheorie beschouwd worden als een vergoeding voor het geleverde werk. Onder voorwaarden. Het Hof van Beroep van Antwerpen besliste onlangs dat een stijging van de omzet een goed argument is in die discussie.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief