Brusselse belastingen betalen via MyTax

Het Brusselse gewest lanceerde op 3 september jl. een digitaal platform met informatie over de Brusselse gewestbelastingen die u verschuldigd zou kunnen zijn. U kan er aanslagbiljetten raadplegen, bezwaar indienen en zelfs online betalen. Voorlopig zit echter alleen de onroerende voorheffing in het platform.

MyTax.Brussels

Surft u even naar https://fisc.brussels/mytax/ Kies uw taal want standaard staat het op Engels. In een nabije toekomst zal u nu een overzicht krijgen van de Brusselse gewestbelastingen, maar momenteel moet u het doen met de onroerende voorheffing.

Als u een onroerende goed bezit (in eigendom of in vruchtgebruik) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan bent u er onroerende voorheffing verschuldigd. Het digitaal platform “MyTax.Brussels” laat u toe om aanslagbiljetten te raadplegen, aanvragen in te dienen en op te volgen en zelfs de betaling online te doen.

Aanmelden

Aanmelden doet u via uw eID of via itsme®. Het platform werkt ook voor rechtspersonen maar dan moet u er - als vertegenwoordiger van die vennootschap - eerst voor zorgen dat u de vennootschap digitaal mag vertegenwoordigen en dat doet u via csam.be. Eénmaal u daar geregistreerd bent, kan u met uw eigen eID of via itsme® ook inloggen voor uw vennootschap.
Een volmacht voor een andere persoon kan voorlopig nog niet... er wordt aan gewerkt.
Wie niet over een Belgische identiteitskaart beschikt maar wel in België verblijft, kan zich ook aanmelden bij MyTax via zijn of haar elektronische vreemdelingenkaart.
Is het onroerend goed in mede-eigendom, dan heeft enkel de persoon die het aanslagbiljet ontvangt toegang tot MyTax voor dat onroerend goed.

Het platform

U bent ingelogd ...wat kan u nu doen ?
Eerst en vooral uw profiel aanpassen indien nodig. U kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een email te ontvangen als er een nieuwe documenten voor u zijn. De aanslag onroerende voorheffing wordt voorlopig echter nog steeds op papier verzonden. U kan ook uw taalvoorkeur aanpassen.
Voor wie wat vergeetachtig is ... de tool laat u toe om uw belaste woningen op een interactieve kaart weer te geven.
Vervolgens kan u uw documenten met betrekking tot de onroerende voorheffing (en later ook andere gewestbelastingen) raadplegen. Bijvoorbeeld uw aanslagbiljet, uw bezwaar (indienen en opvolgen), aanvragen voor vermindering (indienen en opvolgen), betalingsfaciliteiten ...

Het meest interessante is wellicht dat de tool u toelaat om uw belastingen online te betalen. Vertrekkende van uw aanslagbiljet klikt u, net als in een webshop (maar misschien net iets minder leuk), door naar een betaalpagina waar u dan verder begeleid wordt naar een succesvolle betaling.

Via de app

Als u liever werkt met tablet of smartphone, hoeft u niet te wanhopen: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er voor gezorgd dat het platform beschikbaar is via een app, te downloaden in de App Store en op Google Play.

Vlaamse belastingdienst

De Vlaamse belastingdienst biedt belastingplichtige ongeveer gelijkaardige mogelijkheden. U kan zich aanmelden op www.belastingen.vlaanderen.be, waar u vervolgens voor 6 gewestbelastingen uw dossier kan raadplegen. Betalen via het platform kan niet.

Het Waalse Gewest heeft nog wat werk voor de boeg maar vermits dit Gewest vanaf 1 januari 2020 de procedure inzake onroerende voorheffing zelf afhandelt (tot nog toe zorgde de FOD Financiën hiervoor) is de kans groot dat zij er nu ook snel werk zullen van maken.

Nieuws

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft die vraag relevant.

Uw werkgever installeert zonnepanelen op het dak van uw privéwoning. Waarom ? Om u een voordeel te bieden? Of misschien bent u wel de bedrijfsleider en is de vennootschap gevestigd in een deel van uw woning? Hoe zit dat fiscaal? De minister verrast.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief