Ecocheques: lijst van producten uitgebreid

Sinds 2009 kunnen werkgevers in de privésector een pakketje cheques toekennen aan hun werknemers waarmee ze ecologische producten en diensten kunnen aankopen. De toekenning is vrij van belasting en sociale zekerheid. Onlangs werd het lijstje met kwalificerende goederen en diensten een beetje uitgebreid.

Voorwaarden

Bent u een werkgever in de privésector, dan kan u de personeelsleden een “ecologische” geschenkje doen van maximaal 250 euro. Of het kan of niet, hangt af van wat er sectoraal of op bedrijfsniveau werd afgesproken. Maar omdat het gaat over een som van 250 euro vrij van belastingen en sociale zekerheid, kennen de meeste sectoren ecocheques toe.

Met ecocheques kan u ecologische goederen en diensten aankopen. De Nationale Arbeidsraad is verantwoordelijk voor de officiële lijst van die producten en diensten en enkel de producten/diensten op die lijst (en eventueel de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling  ervan) komen in aanmerking voor aanschaf met ecocheques.

De ecochequelijst is opgebouwd rond drie categorieën.

Ecologische producten en diensten
• Duurzaam omgaan met energie en water
• Energievriendelijke elektro
• Producten en diensten met het Europese ecolabel
• Biologische producten
• Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC- labels

Duurzame mobiliteit en vrije tijd
• Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
• Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werk-abonnementen),
• Cursussen ecodriving
• Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen
• Duurzaam tuinieren (bomen en planten, tuinonderhoud, elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van batterijen))
• Ecotoerisme

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie
• Aankoop tweedehandsproducten (met het Europese energielabel vanaf A+ en kleine elektro)
• Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering
• Aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

De ecocheques kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die zich aansloten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze. Een handelaar is dus niet verplicht om ecocheques te aanvaarden.

Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig en kan niet in geld worden omgeruild.

Het bedrag per jaar is maximaal 250 euro, maar ze staan steeds in verhouding tot de periode dat de werknemer werkte en het aantal dagen met loon. Als de cheques in papier zijn, dan hebben ze een maximale waarde van 10 euro maar Edenred en Sodexo bieden hun ecocheques nu ook elektronisch aan.

Uitbreiding

Op 1 september 2019 werd de lijst lichtjes uitgebreid. Het is nu mogelijk om met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards zonder motor of met een elektrische motor aan te kopen.
Verder werden ook de batterijen van alle elektrische tuingereedschappen toegevoegd aan de lijst.

De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief