Neerlegging jaarrekening weer wat duurder

Naar goede traditie worden tegen het einde van het jaar de prijzen gepubliceerd voor de openbaarmaking van de jaarrekening in de loop van het volgend jaar. Deze prijzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en daarom is de neerlegging van de jaarrekening in 2020 enkele eurootjes duurder dan in 2019.

Micro-vennootschappen met een micro-jaarrekening

Momenteel kennen we in België 3 soorten jaarrekeningen die afhankelijk zijn van de omvang van uw vennootschap. De kleinste vennootschapsvorm is de 'micro-vennootschap'.
Om te kwalificeren als een microvennootschap gelden de volgende voorwaarden:

De vennootschap is geen dochtervennootschap of moedervennootschap.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt u niet meer dan één van de volgende criteria:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10;

jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro;

balanstotaal: 350.000 euro.

Als u dus géén van deze criteria overschrijdt of slechts één, dan mag u gaan voor een micro-jaarrekening. De informatie die u daarin moet opnemen, is beperkter dan in de 2 andere modellen maar uiteraard zit er wel een balans in, de namen van de bestuurders, enz.

Als u het bestand van uw jaarrekening instuurt onder de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL), dan kost de neerlegging 54,50 euro (incl. de CBN-bijdrage). Onder de vorm van een PDF-bestand kost het u 111,00 euro (incl. de CBN-bijdrage).
U mag het micromodel nemen, maar u mag ook een verkort schema of een volledige jaarrekening neerleggen.

Kleine vennootschappen met een verkort schema

We spreken over kleine vennootschappen als de volgende voorwaarden voldaan zijn:

De vennootschap is niet beursgenoteerd.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt u niet meer dan één van de volgende criteria:

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;

jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro;

balanstotaal: 4.500.000 euro.

De neerlegging van het verkort model kost in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 72,50 euro (incl. de CBN-bijdrage) en 128,80 euro (incl. de CBN-bijdrage) als u een PDF van uw jaarrekening neerlegt.

Kleine vennootschappen mogen ook een gewone jaarrekening neerleggen (zie hierna) maar geen micro-jaarrekening.

Vennootschappen met een volledig/geconsolideerd model van de jaarrekening

Alle andere vennootschappen moeten een volledig model van de jaarrekening neerleggen. Voor 2020 kost dat voor een jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 305,60 euro en voor een jaarrekening in de vorm van een PDF, 362,10 euro (telkens incl. de CBN-bijdrage).

Verbeteringen

Bevatte uw jaarrekening wezenlijke fouten, dan moet u ze verbeteren en moet u dus een verbeterde jaarrekening neerleggen. In de praktijk kan u dat niet overkomen met een XBRL-bestand omdat er daar al controles zijn ingebouwd. Het kan dus enkel met PDF-bestanden.
Als u een verbeterde micro-jaarrekening neerlegt dan kost dat 44,00 euro. In de andere gevallen kost het 69,10 euro.

Noteer nog dat het exacte model dat u moet gebruiken niet alleen afhangt van de bovenvermelde criteria. U moet ook nog eens rekening houden met het feit dat een vennootschap die onder de nieuwe vennootschappenwet valt, een andere balans heeft (onder meer zonder maatschappelijk kapitaal). Dat heeft echter geen gevolgen voor de prijs van de neerlegging.

Op de website van de Balanscentrale vindt u alle modellen terug: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief