Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2019 weer een beetje omhoog en dat is goed nieuws voor wie een bedrijfswagen heeft.

Voordeel van alle aard

De berekening van het voordeel van alle aard verbonden aan een bedrijfswagen gebeurt volgens de volgende formule: cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

De cataloguswaarde is de prijs die voor het voertuig betaald moet worden, inclusief btw en inclusief eventuele opties, maar zonder rekening te houden met enige korting. Die cataloguswaarde verandert daarna niet meer maar er wordt wel rekening gehouden met een zekere afname van de waarde op basis van de leeftijd van het voertuig. Het eerste jaar is het leeftijdspercentage 100%. Elk jaar gaat er dan 6% van af, maar het mag niet onder 70% komen.

In de formule is er vervolgens sprake van een CO2-percentage (ook CO2-coëfficiënt). Hoe wordt dit percentage berekend?
Het percentage bedraagt standaard 5,5%. Maar vervolgens moeten we corrigeren.
De eerste stap in die 'correctie' is de vergelijking van de CO2-uitstoot van uw voertuig met de gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark in de 12 maanden voor oktober van het jaar vóór het belastbaar tijdperk. Voor de inkomsten van 2020 is dat dus de gemiddelde uitstoot van oktober 2018 tot september 2019.
Die gemiddelde uitstoot wordt jaarlijks gepubliceerd (in de loop van december). Voor inkomstenjaar  2020 bedraagt de gemiddelde uitstoot:

111 g/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor; en

91 g/km voor voertuigen met dieselmotor.

Dat is een stijging ten aanzien van vorig jaar waar de gemiddelden resp. 107 g/km en 88 g/km.

Stap 2 in de berekening van het CO2-percentage is het omzetten van het verschil tussen de uitstoot van uw voertuig en de gemiddelde uitstoot, in een 'correctie' op het standaard CO2-percentage van 5,5%. Voor elke gram CO2 dat uw voertuig onder of boven het gemiddelde zit, verlagen of verhogen we het percentage met 0,1%. Het percentage moet tussen 4% en 18% liggen.
Heeft uw diesel-voertuig bijvoorbeeld een CO2-uitstoot van 100, dan is het CO2-percentage gelijk aan 5,5 + [0,1 * (100 - 91)]. Dus 5,5 + 0,9: het CO2-percentage is 6,4%.

Meer CO2 is goed voor uw portemonnee

Het klinkt bijzonder raar in deze tijden maar door de stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot, wordt een bedrijfswagen goedkoper.
Stel dat u van de onderneming in 2019 een dieselvoertuig van 40.000 euro ter beschikking krijgt. De wagen heeft een CO2-uitstoot van 100. Het voordeel is dan gelijk aan 40.000 euro x 6/7 x (leeftijd) x CO2-percentage = 34.285,71 euro x CO2-percentage.

In 2019 is dat CO2-percentage gelijk aan [(100 - 88) x 0,1] + 5,5% = 6,7%. Het voordeel is dus 2.297,14 euro op jaarbasis.

In 2020 is het CO2-percentage gelijk aan [(100 - 91) x 0,1] + 5,5% = 6,4% wat een belastbaar voordeel oplevert van 2.194,29 euro. We vermenigvuldigen vervolgens nog met 94% als leeftijdcorrectie: 2.062,63 euro.

Het valt te verwachten dat de komende jaren de gemiddelde CO2-uitstoot toch weer zal dalen omdat steeds meer werkgevers inzetten op milieuvriendelijke en elektrische wagens.

Minimum voordeel

Ten slotte voorziet de wet ook nog dat het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen niet lager mag zijn dan 1.360 euro (voor inkomstenjaar 2020).

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief