Op zoek naar de juiste CO2-uitstoot van mijn auto

Er waren tijden dat de fiscale ‘toestand’ van uw voertuig afhankelijk was van de zogenaamde fiscale PK’s, een cijfer dat bepaald werd door parameters zoals gewicht en cilinderinhoud. Vandaag is de CO2-uitstoot van uw voertuig allesbepalend. Waar vindt u die? En is het de goeie?!

Inschrijvingsbewijs of gelijkvormigheidsattest

Duikt u straks even het handschoenkastje in op zoek naar de documenten van uw voertuig. Naast het onderhoudsboekje en de (ongebruikte) handleiding vindt u er ook a) een inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs (het papier dat uit 2 delen bestaat); b) het gelijkvormigheidsattest (of conformiteitsattest); c) een verzekeringsattest (groen) en eventueel d) een keuringsbewijs.
Voor onze CO2-uitstoot zijn er slechts 2 documenten relevant: het inschrijvingsbewijs en het gelijkvormigheidsattest.

De fiscus kijkt (of beter keek) voor de CO2-uitstoot enkel naar het inschrijvingsbewijs. U vindt exact hetzelfde cijfer ook terug op het gelijkvormigheidsattest, maar goed ... zij namen dus het inschrijvingsbewijs. U zal de CO2-uitstoot daar nog steeds terugvinden als uw voertuig ouder is dan midden 2019. Maar sinds 1 juli 2019 vermeldt de Dienst Inschrijving Voertuigen geen CO2-waarden meer op het inschrijvingsbewijs.

In antwoord op een parlementaire vraag liet de minister van Financiën weten dat als je nu de CO2-uitstoot van je voertuig wil weten, je die gegevens kan terugvinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Bovendien - zo zegt de minister - wordt de CO2-uitstoot ook vermeld op gelijkvormigheidsattesten.
Wij leiden daar uit af: het gelijkvormigheidsattest is ok.

WLTP of NEDC

De CO2-fraude uit 2015 gaf aanleiding tot een herziening van de testen die uitgevoerd worden om de juiste CO2-uitstoot te bepalen. Nieuwe auto's moeten sinds 1 september 2018 de strengere WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) ondergaan in tegenstelling tot de vroegere NEDC-test (New European Driving Cycle). Voor nieuwe automodellen is dat zelfs sinds september 2017.

Het was ook de bedoeling om die WLTP-uitstootnorm te gebruiken voor de autofiscaliteit (aftrekbaarheid van autokosten, voordeel van alle aard, inschrijvingstaks, ...). Het probleem is echter dat het resultaat van deze nieuwe testen heel wat hoger is dan die van de oude NEDC-test, wat dus indirect zou leiden tot een belastingverhoging.

De fiscus liet daarom toe dat u tot 1 januari 2021 kiest tussen WLTP en NEDC. Maar vanaf 1 januari 2021 zou enkel de WLTP-uitstoot gelden. Recent is de belastingadministratie daar toch weer op terug gekomen.

De fiscus ziet drie mogelijkheden:

Is er enkel een NEDC-waarde bekend., dan wordt die als basis genomen voor de fiscale aspecten. In de praktijk betreft het wagens die dateren van vóór september 2017 of 2018.

Vermeldt het gelijkvormigheidsattest zowel de NEDC als de WLTP-waarde, dan heeft u de keuze.

Ten slotte is het ook mogelijk dat er enkel nog een WLTP-waarde wordt vermeld, en dan is dat de basis voor de fiscale aspecten.

Er is een grote kans dat u voor het voertuig dat u nu heeft, of dit jaar zou kopen, wel degelijk de NEDC én de WLTP-waarde zal terugvinden omdat de constructeurs tot eind 2020 verplicht zijn om beide waarden te berekenen. Vanaf 1 januari 2021 moeten ze dat niet meer doen. Dit betekent dus dat voor voertuigen die ingeschreven worden vanaf 1 januari 2021 er misschien geen NEDC-uitstoot meer vermeld wordt.

Dit versoepeld standpunt blijft gelden “totdat, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen daaromtrent in werking zouden treden”, maar er zijn momenteel geen voorstellen die in deze materie zouden ingrijpen.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief