Wat kost de neerlegging van de jaarrekening in 2022?

Traditioneel publiceert de Nationale Bank van België in de eerste helft van december de prijzen voor de openbaarmaking van de jaarrekening voor het volgende jaar. Die prijzen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zodat de neerlegging van de jaarrekening in 2022 weer enkele eurootjes duurder wordt dan in 2021.

Micro-vennootschappen met een micro-jaarrekening

We kennen in België 3 soorten jaarrekeningen, die afhankelijk zijn van de omvang van uw vennootschap. De kleinste vennootschapsvorm is de ‘micro-vennootschap’. Om te kwalificeren als een microvennootschap gelden de volgende voorwaarden:

De vennootschap is geen dochtervennootschap of moedervennootschap.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt uw vennootschap niet meer dan één van de volgende criteria:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 10
- jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro;, en
- balanstotaal: 350.000 euro. 

Als uw vennootschap dus géén van deze criteria overschrijdt of als ze slechts één van die criteria overschrijdt, dan mag u een micro-jaarrekening neerleggen. De informatie die u daarin moet opnemen, is beperkter dan in de twee andere modellen, maar bevat uiteraard wel een balans, de namen van de bestuurders, enz.

Als u het bestand van uw jaarrekening instuurt onder de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL), dan kost de neerlegging 53,60 euro (in 2021: 51,50 euro) (excl. de bijdrage aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) van 3,40 euro). Onder de vorm van een pdf-bestand, kost het u 112,90 euro (in 2021: 108,40 euro) (excl. de CBN-bijdrage).

U mag voor het micromodel kiezen, maar u mag ook een verkorte of een volledige jaarrekening neerleggen.

Kleine vennootschappen met een verkort schema

We spreken over kleine vennootschappen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

De vennootschap is niet beursgenoteerd.

Op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar overschrijdt uw vennootschap niet meer dan één van de volgende criteria:
- jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
- jaaromzet (excl. btw): 9.000.000 euro, en
- balanstotaal: 4.500.000 euro. 

Een neerlegging volgens het verkort model kost in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 72,50 euro (in 2021: 69,60 euro) (excl. de CBN-bijdrage). Dat wordt 131,60 euro (in 2021: 126,40 euro) (excl. de CBN-bijdrage) als u uw jaarrekening in pdf-vorm neerlegt.

Kleine vennootschappen mogen ook een gewone jaarrekening, volgens het volledige schema, neerleggen, maar geen micro-jaarrekening.

Volledig of geconsolideerd model van de jaarrekening

Alle andere vennootschappen moeten een volledig model van de jaarrekening neerleggen. In 2022 kost dat voor een jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL) 317,10 euro (in 2021: 304,40 euro) en voor een jaarrekening in de vorm van een pdf, is dat 376,40 euro (in 2021: 361,30 euro) (telkens excl. de CBN-bijdrage).

Verbeterde jaarrekening

Bevatte uw jaarrekening wezenlijke fouten, dan moet u ze verbeteren en moet u dus een verbeterde jaarrekening neerleggen. In de praktijk kan u dat niet overkomen met een XBRL-bestand, omdat er daar al controles zijn ingebouwd. Het kan dus enkel met pdf-bestanden.

Als u een verbeterde micro-jaarrekening neerlegt, dan kost u dat 46,10 euro.
In de andere gevallen is dat 72,50 euro.
Bij verbeteringen is er geen CBN-bijdrage van 3,40 euro verschuldigd.

Noteer nog dat het model dat u moet gebruiken, niet alleen afhangt van de bovenvermelde criteria. U moet ook nog eens rekening houden met het feit dat een vennootschap onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een andere balans heeft – er zijn nu bijvoorbeeld vennootschappen zonder maatschappelijk kapitaal. Maar dat heeft geen gevolgen voor de prijs van de neerlegging.

Op de website van de Balanscentrale vindt u alle mogelijke modellen terug: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief