Btw-tegoed: Maandelijkse teruggaaf ook voor u?

Btw-tegoed:
Maandelijkse teruggaaf ook voor u?

U weet dat in principe 'btw-tegoeden' slechts éénmaal per kwartaal worden terugbetaald. Misschien bent u al bij de ondernemingen die een machtiging kunnen aanvragen om de tegoeden maandelijks terugbetaald te krijgen. Zoniet onthou dan dat die mogelijkheid dit jaar is uitgebreid.

Belastingkrediet

Als gevolg van de economische crisis is de regeling voor maandelijkse teruggaaf gevoelig uitgebreid. Deze maatregel is niet beperkt in tijd maar definitief! Meer belastingplichtigen hebben dus recht op een maandelijkse teruggave van btw-tegoeden (belastingkrediet). Het gaat vooral om ondernemingen waarvan de btw op de omzet naar de medecontractant wordt verlegd of die kunnen genieten van het verlaagd tarief in de bouwsector.

Voorwaarden

Let op, enkel belastingplichtigen die maandelijkse btw-aangiftes indienen, kunnen gebruik maken van de regeling voor maandelijkse teruggaaf. Er moeten ook twee basisvoorwaarden zijn vervuld.

1. Omzet
Ten minste 30 procent van de omzet van het voorgaande kalenderjaar moet worden verkregen uit specifieke transacties (zie kader).

2. Belastingoverschot
Tijdens het verstreken kalenderjaar had u een belastingoverschot van minstens 12.000 euro in uw voordeel. Het bedrag van het belastingoverschot is dus verlaagd en bedraagt niet langer 12.390 euro.

Vergunning

De maandelijkse teruggaaf kan alleen worden bekomen op uitdrukkelijke en schriftelijke aanvraag bij het bevoegd btw-controlekantoor waaronder u als belastingplichtige ressorteert. U kruist hiervoor het vak “aanvraag tot terugbetaling” aan in de hoofding van de btw-aangifte.
Het hoofd van uw btw-controlekantoor verleent u dan een vergunning. De vergunning geldt voor de aanvragen tot teruggaaf in te dienen in de loop van het kalenderjaar waarvoor ze werd verleend. Ze is ook geldig voor de daaropvolgende jaren wanneer u aan de basisvoorwaarden blijft voldoen.
Let op, als houder van de vergunning kan u slechts effectief teruggaaf bekomen wanneer het door de Staat verschuldigde bedrag na het indienen van de btw-maandaangifte, een belastingoverschot in uw voordeel vertoont van minimum 245 euro. Als het belastingoverschot geen 245 euro bereikt, wordt het in de regel automatisch overgedragen naar het volgende aangiftetijdvak.

Bereken de 30 procentgrens

Voor de berekening van de 30 procentgrens komen de volgende handelingen in aanmerking:

exportverkopen;

vrijgestelde intracommunautaire leveringen;

handelingen verricht binnen een btw-entrepot;

douaneregelingen en internationaal vervoer;

leveringen van goederen en diensten (werken in onroerende staat) waarvoor de btw verschuldigd is door de medecontractant (nieuw);

leveringen van goederen en diensten in de bouw waarvoor het verlaagd btw-tarief van 6 procent van toepassing is (nieuw);

leveringen van goederen en diensten die in het buitenland plaatsvinden (nieuw).

Nieuws

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.

We kunnen een uitgiftepremie het best definiëren als het verschil tussen het kapitaal vertegenwoordigd door nieuwe aandelen, en de prijs die u voor die aandelen moet betalen. Maar hoe moet dat als de vennootschap geen maatschappelijk kapitaal heeft?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief