Koopkracht: Beloon uw personeel met ecocheques

Koopkracht: Beloon uw personeel met ecocheques

Wil u aandacht voor het milieu combineren met een formule van loonsverhoging voor uw personeel? Dan is de ecocheque misschien iets voor u. De ecocheque is een betaalmiddel waarmee uw werknemers ecologische diensten en goederen zoals spaarlampen en fietsen kunnen aankopen. De cheques zijn vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Extra-legaal voordeel

De ecocheque of groene cheque is een extraatje dat u aan uw werknemers kan toekennen. De cheque mag in geen geval het loon, premies of andere voordelen vervangen. Hoe de cheque er zal uitzien, bepaalt het bedrijf dat de cheques uitgeeft. U kiest vrij met welk uitgiftebedrijf u in zee gaat.

Vrij van RSZ

De ecocheque wordt niet beschouwd als loon en is dus vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden.

1. De ecocheque is toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector of van uw bedrijf. Alleen als er geen syndicale delegatie in uw onderneming aanwezig is of als de betrokken personeelscategorie niet door een cao wordt beoogd, mag u de toekenning van ecocheques ook regelen via een schriftelijke individuele overeenkomst.

2.  De collectieve of individuele overeenkomst bepaalt: de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 euro per cheque; en de frequentie van toekenning van de cheque gedurende een kalenderjaar.

3.  De ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd.

4. Op de ecocheque wordt duidelijk vermeld: “De geldigheidsduur van ecocheques is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van de terbeschikkingstelling aan de werknemer”; en “Ecocheques mogen uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter”.

5. De ecocheques kunnen niet voor geld worden omgeruild.

6. Het totale bedrag van de ecocheques mag niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer in 2009 en 250 euro in 2010. Vanaf 2011 kan het bedrag bij koninklijk besluit worden aangepast.

Let op, al deze voorwaarden moeten tegelijkertijd zijn vervuld, anders wordt de cheque als loon beschouwd.

Wat zijn ecologische producten?

Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Bent u benieuwd wat die ecologische en producten en diensten dan wel zijn? Het antwoord vinden we in een lijst van de Nationale Arbeidsraad opgenomen in cao 98 van 20 februari 2009. Uw werknemers kunnen alleen producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet zijn opgenomen in de lijst. Die lijst is opgebouwd rond zes ecologische doelstellingen: energiebesparing, waterbesparing, bevordering van duurzame mobiliteit, afvalbeheer, ecodesign (producten en diensten met het Europese ecolabel) en bevordering van aandacht voor de natuur. Bij elke doelstelling hoort een lijst met producten en diensten (bv. isolatiemateriaal, spaardouchekop, bomen en buitenplanten). Bij de eerste overhandiging van de ecocheques moet u uw werknemers informeren over de lijst. De sociale partners zullen jaarlijks nagaan of de lijst moet worden aangevuld.

Nieuws

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.

We kunnen een uitgiftepremie het best definiëren als het verschil tussen het kapitaal vertegenwoordigd door nieuwe aandelen, en de prijs die u voor die aandelen moet betalen. Maar hoe moet dat als de vennootschap geen maatschappelijk kapitaal heeft?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief