Kent u de Vlaamse kmo-portefeuille?

Kmo-portefeuille: Ondernemen en innoveren mét subsidies

Investeren in menselijk kapitaal kost geld. Dat geld vindt uw kmo misschien wel in de Vlaamse kmo-portefeuille. Via deze subsidiemaatregel kan uw kmo jaarlijks 15.000 euro krijgen voor advies rond ondernemen, innoveren en internationaliseren.

Kmo's en vrije beroepen

De kmo-portefeuille is de opvolger van de BEA-maatregel (Budget voor Economisch Advies) en de opleidings- en adviescheques voor werkgevers. De maatregel staat open voor kmo's en vrije beroepen die een vestiging hebben in het Vlaamse gewest, behoren tot de privésector (d.i. minder dan 25% is in handen van de administratieve overheid), een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben volgens de nacecodelijst en voldoen aan de Vlaamse regelgeving.

Processen en pijlers

U kan subsidies aanvragen voor initiatieven rond één van de volgende processen en pijlers.

Ondernemen. Dit proces valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Ondernemen. Het bestaat uit de pijlers: opleiding, advies over ondernemen en strategisch advies over ondernemen. De opleidingen moeten steeds worden gevolgd bij een erkende dienstverlener en het verbeteren van het bedrijfsfunctioneren als doel hebben (bv. een IT-cursus, een taal- of managementtraining). Ook wettelijk verplichte opleidingen komen in aanmerking. Advies door een erkende dienstverlener komt enkel in aanmerking als het schriftelijk is én op maat van de onderneming. Het advies moet drie aspecten omvatten: een analyse van het probleem, een eigenlijk advies en een implementeringsplan (bv. een communicatieplan of een marketingstudie). Wettelijk verplichte adviezen komen niet in aanmerking.
Opgelet. Voor strategisch advies geldt een strengere procedure. Het betreft diepgaandere haalbaarheidsstudies of studies die de economische en financiële haalbaarheid van een project bewijzen (bv. bij een beursintroductie of een fusie).

Internationaliseren. Dit proces valt onder de bevoegdheid van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door wetenschap en technologie). Hier gaat het om advies voor ondernemingen met buitenlandse ambities op het vlak van export of investeringen. Het gaat om schriftelijke en gerichte adviezen over opportuniteiten voor bedrijven die willen internationaliseren (bv. de oprichting van buitenlandse filialen, het afsluiten van een jointventure, een licentieverkoop of een marktstudie).

Innoveren. Dit proces valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Technologische adviezen bevatten grondige, technologische kenniscomponenten. De kennisinstelling die het advies verleent rond een innovatievraag met betrekking tot een product, een proces of een dienst verricht enig studiewerk op maat van de kmo (bv. verkennende proeven, octrooistudies en marketingactiviteiten).

Bedrag subsidie

Jaarlijks kan uw kmo een tegemoetkoming krijgen tot 15.000 euro.
Voor de verschillende pijlers gelden andere steunpercentages en -plafonds:

voor opleiding bedraagt het steunpercentage 50% en het steunplafond 2.500 euro;

voor advies bedraagt het steunpercentage 50% en de steunplafonds 5.000 euro (algemeen advies) en 25.000 euro (strategisch advies);

voor export bedraagt het steunpercentage 50% en het steunplafond 5.000 euro;

voor technologieverkenning bedraagt het steunpercentage 75% en het steunplafond 10.000 euro.

Aanvraag subsidie

De kmo-portefeuille is een interactieve webtoepassing. Intekenen op de portefeuille en de subsidie aanvragen, doet u via de website www.kmo-portefeuille.be.

Wist u dat ...

... u via de kmo-portefeuille een doorstartplan kan laten subsidiëren dat is opgemaakt door een dienstverlener erkend op het vlak van preventief bedrijfsbeleid? Het preventief bedrijfsbeleid is een actieplan met verschillende maatregelen om te voorkomen dat uw bedrijf in moeilijkheden geraakt. Het moet voorkomen dat bedrijven in Vlaanderen failliet gaan. Het actieplan omvat vier fasen: sensibilisering, ondernemingscan en eerstelijnsadvies, specifiek advies en de implementatie van het doorstartplan.

Nouvelles

Fin mai, le ministre des Finances a reçu le feu vert (!) du gouvernement en vue d’une réforme en profondeur de la déductibilité fiscale des voitures particulières à usage professionnel. Les voitures à carburant fossile sont poussées vers la sortie, mais pour les voitures électriques aussi, la déductibilité sera limitée. Le gouvernement se donne une décennie pour y parvenir.

Une loi récente ouvre la porte à la constitution en ligne des sociétés. Vous disposez d’une société en cinq jours. C’est ce que promet le ministre dans les travaux préparatoires... Le truc est simple : vous devez encore passer par le notaire, mais l’acte de constitution authentique des personnes morales peut désormais aussi être dématérialisé. Ce qui accélère considérablement la procédure.

Le calcul de l'avantage de toute nature pour la voiture de société dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à " l'émission moyenne du parc automobile belge ". Cette émission moyenne a augmenté en 2018 et 2019, de sorte que l'avantage a diminué. Une nouvelle loi fait qu'il ne pourra plus diminuer.

Abonnez-vous à notre lettre d'info