Vakantiegeld: Afrekening in december

Vakantiegeld: Afrekening in december!

Heeft u werknemers in dienst die hun gemiddelde arbeidsduur in de loop van het jaar hebben verminderd ? Dan moet u in december aan hen vertrekvakantiegeld betalen. De afrekening omvat het vakantiegeld voor de in 2009 niet-opgenomen vakantiedagen én een vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld dat u normaal pas in 2010 verschuldigd bent.

Principe

Op 1 januari 2007 is de wetgeving over het vertrekvakantiegeld gewijzigd. Als u met een bediende die al bij u werkt een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit met een lagere gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, dan moet u aan die bediende vertrekvakantiegeld uitbetalen. Elke vermindering van de arbeidsduur in de loop van het jaar wordt beschouwd als een nieuwe arbeidsovereenkomst. Het maakt niet uit of die arbeidsduurvermindering voor een onbepaalde of bepaalde duur wordt ingevoerd, of voor korte of lange tijd. De regeling is dus ook van toepassing op de werknemers die deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof opnemen.

Volledig vertrekvakantiegeld

Wanneer de vermindering van de arbeidsduur zich in de loop van een kalenderjaar voordoet, zal u een vertrekvakantiegeld moeten betalen samen met het loon van de maand december.
U kan deze decemberafrekening vergelijken met een vakantiegeldafrekening bij een uitdiensttreding. Verschil is dat de decemberafrekening gebeurt op de door u uitbetaalde lonen in het vakantiedienstjaar (jaar voorafgaand aan het vakantiejaar), maar zonder rekening te houden met de eindejaarspremie (zoals gebeurt bij een uitdiensttreding).

De afrekening omvat twee luiken:

het saldo vakantiegeld 2009 (enkel en dubbel) dat uw bediende te weinig ontving omdat hij/zij vanaf een bepaald moment minder ging werken;

het vervroegd vakantiegeld (enkel en dubbel) bestemd voor de vakantiedagen die in 2010 zullen worden opgenomen.

Met andere woorden, het gaat om de uitbetaling van een volledig vertrekvakantiegeld.

Merk op. Bij een verhoging van het gemiddelde aantal uren per week voorziet de wet niet in een afrekening. In dit geval heeft u de keuze of u een tussentijdse afrekening maakt of niet.

Vaste eindejaarspremie

De vaste eindejaarspremie wordt bij de tussentijdse afrekening uitdrukkelijk uitgesloten omdat men bij het betalen van het vakantiegeld aan werknemers die nog in dienst zijn, nooit de eindejaarspremie heeft opgenomen in de loonbasis. Vaste eindejaarspremies zijn premies waarvan de toekenning niet gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties van uw werknemer, aan zijn productiviteit, aan het resultaat van uw onderneming of van een afdeling ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan onzeker en wisselend maakt. Het gaat dus over de eindejaarspremies die niet als variabel loon worden beschouwd.

Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee!

Behoed uw personeel voor een ontgoocheling. Wie in 2009 minder is gaan werken, zal in december zijn/haar decemberafrekening vakantiegeld ontvangen. Dit zal niet noodzaklijk opvallen voor de persoon in kwestie. Voor de meeste valt dit immers samen met de uitbetaling van de eindejaarspremie. Maar pas op, de decemberafrekening vakantiegeld omvat ook het vervroegd vakantiegeld voor 2010. Waarschuw uw personeel dat een deel van het vakantiegeld om de vakantie van volgend jaar te financieren in december 2009 al is uitbetaald. Het wordt bij de uitbetaling van het vakantiegeld in 2010 in mindering gebracht.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info