Financieel verslag met IFRS voor kmo’s

Financieel verslag met IFRS voor kmo's

Naar schatting 95% van alle bedrijven zijn kmo's. Voor deze ondernemingen heeft de International Accounting Standards Board of IASB de International Financial Reporting Standard (IFRS) voor Small and Medium-sized Entities (SME's) gepubliceerd. Dit is de eerste verzameling van financiële verslaggevingstandaarden voor niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote entiteiten.

Financiële verslaggevingstandaarden

Bent u internationaal actief ? Dan heeft u nood aan internationaal vergelijkbare informatie. Waar u tot voor kort enkel over de volledige IFRS-standaarden beschikte als referentiemateriaal om op internationaal niveau over uw cijfers te communiceren, kan u zich nu op de IFRS for SME beroepen. IFRS for SME's of IFRS voor kmo's is bedoeld voor niet-beursgenoteerde ondernemingen die hun jaarrekeningen opstellen volgens lokale grondslagen. Die grondslagen verschillen per land. U bent niet verplicht IFRS voor kmo's toe te passen tenzij de wetgever dit oplegt. Het zijn de nationale regelgevers die bepalen welke entiteiten de standaard mogen of moeten toepassen. Op dit ogenblik bestaat er bij ons geen project in die zin. Maar de standaard biedt u wel de mogelijk om toekomstgericht te denken.

IFRS-light

IFRS voor kmo's is gebaseerd op de originele IFRSs. Deze verzameling van standaarden bevatten vereenvoudigingen die rekening houden met de behoeften van de gebruikers van kmo-jaarrekeningen en met de kosten van het opstellen van de informatie. Dit betekent:

onderwerpen die niet relevant zijn voor kmo's komen niet aan bod;

indien de 'full IFRS' keuzemogelijkheden bevatten, is enkel de meest eenvoudige optie behouden;

principes voor het opnemen en waarderen van activa, verplichtingen, opbrengsten en kosten werden vereenvoudigd;

de vereiste informatieverschaffing is aanzienlijk vereenvoudigd en beperkt;

de standaarden zijn geschreven in een eenvoudige en gemakkelijk te vertalen taalgebruik.

De huidige standaard telt 230 pagina's. Hij bevat de toepassingsleidraad, een voorbeeld van een modeljaarrekening en een checklist voor informatieverschaffing. U kan het document gratis downloaden van de site van het IASB

Europese raadpleging

De Europese Commissie is intussen een raadpleging gestart over de IFRS voor kmo-standaard. De Commissie is vooral geïnteresseerd in de mening van gebruikers van jaarrekeningen, in het bijzonder die van bedrijven, banken en beleggers. De consultatieperiode loopt nog tot 12 maart 2010. Klik hier voor het document

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief