Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten

Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten

Op 1 januari 2010 is het btw-percentage voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% tot 12%. Het verlaagd btw-tarief geldt niet voor het verschaffen van dranken. Naast de verlaging van het btw-tarief, zijn ook regels uitgevaardigd met betrekking tot een vereenvoudigde facturatie.

Drie btw-tarieven voor de horeca

Door de invoering van de nieuwe maatregel zijn er nu drie btw-tarieven van toepassing in de horeca:

21% voor drank (zowel alcoholische als niet-alcoholische);

12% voor maaltijden die geserveerd worden met het oog op verbruik ter plaatse; en

6% voor afhaalmaaltijden.

De eenvoudige levering van bereide maaltijden worden uitgesloten van het verlaagd tarief van 12%. Dat betekent dat het verlaagd btw-tarief van 12% niet van toepassing is op niet-bereide producten zoals chips, kauwgom, verpakte wafels. De levering van deze goederen blijft onderworpen aan het tarief van 21%.

Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, moet de prijs in principe worden gesplitst. De administratie aanvaardt echter dat voor een 3-gangenmenu (standaard menutypes “all-in”) 35% van de globale prijs geacht wordt op dranken te slaan (onderworpen aan 21% btw). Het resterend gedeelte wordt geacht betrekking te hebben op maaltijden en kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 12%.

Worden gemeubelde logies verschaft zoals in een hotel of motel waarbij ontbijt geserveerd wordt, dan blijft het ontbijt integraal onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.

Vereenvoudigde facturatie

Concreet moet de vereenvoudigde factuur volgende elementen te bevatten:

de datum en het uur van uitreiking en een volgnummer;

de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn btw-identificatienummer;

de aard en de prijs van de verstrekte dienst;

het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend.

Klassiek btw-bonnetje verdwijnt

De vereenvoudigde factuur zal het klassieke btw-bonnetje vervangen. Het factuur wordt uitgereikt als uniek ticket dat geprint wordt uit een elektronische kassa die aan bepaalde vereisten moet voldoen. Voor starters geldt deze bepaling met ingang van 1 januari 2010. Bestaande restauranthouders hebben nog tot 1 januari 2013 om een geregistreerd kassasysteem in te voeren.

Verdere verlaging naar 6%

Op het einde van het jaar wordt de maatregel geëvalueerd om te bepalen of een daling naar 6% tot de mogelijkheden behoort.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief