Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten

Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten

Op 1 januari 2010 is het btw-percentage voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% tot 12%. Het verlaagd btw-tarief geldt niet voor het verschaffen van dranken. Naast de verlaging van het btw-tarief, zijn ook regels uitgevaardigd met betrekking tot een vereenvoudigde facturatie.

Drie btw-tarieven voor de horeca

Door de invoering van de nieuwe maatregel zijn er nu drie btw-tarieven van toepassing in de horeca:

21% voor drank (zowel alcoholische als niet-alcoholische);

12% voor maaltijden die geserveerd worden met het oog op verbruik ter plaatse; en

6% voor afhaalmaaltijden.

De eenvoudige levering van bereide maaltijden worden uitgesloten van het verlaagd tarief van 12%. Dat betekent dat het verlaagd btw-tarief van 12% niet van toepassing is op niet-bereide producten zoals chips, kauwgom, verpakte wafels. De levering van deze goederen blijft onderworpen aan het tarief van 21%.

Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, moet de prijs in principe worden gesplitst. De administratie aanvaardt echter dat voor een 3-gangenmenu (standaard menutypes “all-in”) 35% van de globale prijs geacht wordt op dranken te slaan (onderworpen aan 21% btw). Het resterend gedeelte wordt geacht betrekking te hebben op maaltijden en kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 12%.

Worden gemeubelde logies verschaft zoals in een hotel of motel waarbij ontbijt geserveerd wordt, dan blijft het ontbijt integraal onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.

Vereenvoudigde facturatie

Concreet moet de vereenvoudigde factuur volgende elementen te bevatten:

de datum en het uur van uitreiking en een volgnummer;

de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn btw-identificatienummer;

de aard en de prijs van de verstrekte dienst;

het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend.

Klassiek btw-bonnetje verdwijnt

De vereenvoudigde factuur zal het klassieke btw-bonnetje vervangen. Het factuur wordt uitgereikt als uniek ticket dat geprint wordt uit een elektronische kassa die aan bepaalde vereisten moet voldoen. Voor starters geldt deze bepaling met ingang van 1 januari 2010. Bestaande restauranthouders hebben nog tot 1 januari 2013 om een geregistreerd kassasysteem in te voeren.

Verdere verlaging naar 6%

Op het einde van het jaar wordt de maatregel geëvalueerd om te bepalen of een daling naar 6% tot de mogelijkheden behoort.

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief