Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd

Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd

De Tax Shelter is stilaan een volwaardig fiscaal product. De regeling voorziet in significante voordelen als uw onderneming investeert in de productie van een erkend
audiovisueel werk. Op 1 januari 2010 is het fiscaal regime aangepast.

Buitenlandse productievennootschappen

Vennootschappen die investeren in een Belgisch audiovisueel werk kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een belastingvrijstelling van 150% van het geïnvesteerde bedrag. Op die manier wil de overheid de productie van audiovisuele werken aanmoedigen en de sector stimuleren.

Indien u als Belgische onderneming hierop aanspraak wil maken, moet u hiervoor een raamovereenkomst afsluiten met een vennootschap die audiovisuele werken produceert. Voordien werden alleen overeenkomsten met Belgische productievennootschappen aanvaard. Nu komen ook buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn in aanmerking (zij moeten onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners). Hun voornaamste doel moet de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken zijn. Vennootschappen die actief zijn als televisieomroep of ermee verbonden zijn, komen niet in aanmerking.

Ook kortfilms

De nieuwe regels hebben het begrip 'langspeelfilm' veranderd in 'fictiefilm'. Dat betekent dat ook of films met een gemiddelde speeltijd voortaan in aanmerking komen. We benadrukken dat het nog steeds om Belgische audiovisuele werken moet gaan.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst die u afsluit met de vennootschap die audiovisuele werken produceert, moet voortaan een duidelijke budgetsplitsing aangeven. Zo moet het budget opgedeeld worden volgens het stuk dat ten laste komt van de productievennootschap, het stuk dat gefinancierd wordt door de investerende onderneming en het stuk dat gedragen wordt door andere deelnemers aan de raamovereenkomst.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief