Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd

Tax Shelter voor audiovisuele werken gewijzigd

De Tax Shelter is stilaan een volwaardig fiscaal product. De regeling voorziet in significante voordelen als uw onderneming investeert in de productie van een erkend
audiovisueel werk. Op 1 januari 2010 is het fiscaal regime aangepast.

Buitenlandse productievennootschappen

Vennootschappen die investeren in een Belgisch audiovisueel werk kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een belastingvrijstelling van 150% van het geïnvesteerde bedrag. Op die manier wil de overheid de productie van audiovisuele werken aanmoedigen en de sector stimuleren.

Indien u als Belgische onderneming hierop aanspraak wil maken, moet u hiervoor een raamovereenkomst afsluiten met een vennootschap die audiovisuele werken produceert. Voordien werden alleen overeenkomsten met Belgische productievennootschappen aanvaard. Nu komen ook buitenlandse vennootschappen die in België gevestigd zijn in aanmerking (zij moeten onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners). Hun voornaamste doel moet de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken zijn. Vennootschappen die actief zijn als televisieomroep of ermee verbonden zijn, komen niet in aanmerking.

Ook kortfilms

De nieuwe regels hebben het begrip 'langspeelfilm' veranderd in 'fictiefilm'. Dat betekent dat ook of films met een gemiddelde speeltijd voortaan in aanmerking komen. We benadrukken dat het nog steeds om Belgische audiovisuele werken moet gaan.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst die u afsluit met de vennootschap die audiovisuele werken produceert, moet voortaan een duidelijke budgetsplitsing aangeven. Zo moet het budget opgedeeld worden volgens het stuk dat ten laste komt van de productievennootschap, het stuk dat gefinancierd wordt door de investerende onderneming en het stuk dat gedragen wordt door andere deelnemers aan de raamovereenkomst.

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief