Muziek in uw onderneming voortaan via één aangifte

Muziek in uw onderneming voortaan via één aangifte

Als u muziek speelt in uw onderneming, moet u voortaan maar één aangifte indienen. Hierover heeft SABAM recent een akkoord gesloten met SIMIM. De nieuwe procedure is alleen van toepassing op muziek op de werkvloer.

Muziek voor personeel

Wanneer u muziek speelt in uw onderneming, moet u maar één aangifte indienen en ontvangt u ook één factuur. Deze nieuwe procedure is alleen van toepassing voor muziek op de werkvloer. Volgend muziekgebruik valt onder de nieuwe procedure:

muziek in het bedrijfsrestaurant, werkplaats, in/op de personeelsparking van het bedrijf, kantines voor het personeel;

wachtmuziek op telefoonlijnen;

achtergrondmuziek op websites (specifieke voorwaarden van toepassing);

evenement of activiteit die u organiseert die uitsluitend bijgewoond wordt door het personeel en hun nabije relaties en indien het evenement of de activiteit plaatsvindt in de bedrijfsruimtes.

De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) en Société de l'Industrie Musicale / Muziek Industrie Maatschappij (SIMIM) reiken onder de naam Unisono één licentie uit. Ze sturen ook één factuur op. Op die factuur zijn hun tarieven afzonderlijk vermeld zodat voor u duidelijk is welk bedrag naar welke beheersvennootschap gaat.

Om de licenties aan te vragen, kan u terecht op volgende websites: www.sabam.be/unisono en www.simim.be/unisono. U kan de gebruikslicenties ook aanvragen via de website www.eengemaakteaangifte.be.

Muziek voor klanten

U hebt twee aparte licenties nodig voor muziek op plaatsen die ook voor het publiek toegankelijk zijn: één die uitgereikt wordt door SABAM en één die uitgereikt wordt door de Billijke Vergoeding voor de uitvoerende artiesten en de muziekproducenten. U moet geen aangifte bij Unisono doen. Sinds 1 januari 2010 kan u wel de verschillende licenties centraal aanvragen via de website www.eengemaakteaangifte.be.

Deze procedure is van toepassing op het spelen van muziek in volgende bedrijfsruimtes:

winkelruimtes, cafés, restaurants, bistro's, showrooms, de inkomhal van uw bedrijf of wachtruimtes en praktijkruimtes van dokter en tandarts;

een evenement of activiteit die u organiseert die (ook) bestemd is voor niet-personeelsleden en/of indien het evenement of de activiteit plaatsvindt buiten de bedrijfsruimtes.

De website voor de eengemaakte aangifte heeft alleen betrekking op jaarcontracten. Daarom moet u voor occasionele aangiftes nog steeds aangifte doen via de aparte websites van SABAM en de Billijke vergoeding:

voor de auteursrechten: www.sabam.be

voor de Billijke Vergoeding: www.ikgebruikmuziek.be

De tarieven zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin u de muziek gebruikt en zijn verschillend voor de auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) en voor de uitvoerende artiesten en producenten (SIMIM of de Billijke Vergoeding).

Muziek in uw producten

Wanneer uw onderneming producten vervaardigt waarin gebruik gemaakt wordt van muziek om deze later te verkopen, dan zijn andere regels van toepassing. Het gebruik van muziek in deze omstandigheden valt onder het exclusieve recht: rechthebbenden beslissen of een gebruikslicentie verleend wordt en bepalen de voorwaarden zoals het tarief en de termijn.

Dit is onder meer het geval bij het gebruik van reclamespots, audiovisuele werken voor tv, films, maken of verkopen van beltonen en exploitatie van webradio's.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief