Hoger nettoloon in mei dankzij jobkorting

Hoger nettoloon in mei dankzij jobkorting

U krijgt in de maand mei een hoger nettoloon dankzij de federale jobkorting die ook dit jaar toegekend wordt. U kan rekenen op dezelfde jobkorting als vorig jaar.

De Federale jobkorting in één keer verrekend

Voor de vijfde keer op rij kan u rekenen op een federale jobkorting. Dit is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing door een verhoogde forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Elke werknemer die zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst, kan genieten van deze bijkomende kostenaftrek.
Net zoals vorige jaren, wordt de jobkorting in één keer verrekend met het loon van de maand mei 2010. De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van uw maandelijks brutoloon en varieert tussen de 51,36 euro en 102,84 euro.

Hieronder vindt u de bedragen die voor dit jaar van toepassing zijn.

- Bruto-inkomen per maand tot 780,00 EUR :  51,36 EUR
- Van 780,01 EUR tot 795,00 EUR : 56,40 EUR
- Van 795,01 EUR tot 1.020,00 EUR : 61,68 EUR
- Van 1.020,01 EUR tot 1.035,00 EUR : 70,44 EUR
- Van 1.035,01 EUR tot 1.425,00 EUR : 82,20 EUR
- Van 1.425,01 EUR tot 1.440,00 EUR : 87,00 EUR
- Van 1.440,01 EUR tot 2.970,00 EUR : 92,52 EUR
- Van 2.970,01 EUR tot 2.985,00 EUR : 99,00 EUR
- Van 2.985,01 EUR tot 4.890,00 EUR : 102,84 EUR
- Van 4.890,01 EUR tot 4.905,00 EUR : 101,52 EUR
- Van 4.905,01 EUR tot 4.920,00 EUR : 98,64 EUR
- Van 4.920,01 EUR tot 4.935,00 EUR : 95,76 EUR
- Van 4.935,01 EUR tot 4.950,00 EUR : 92,76 EUR
- Van 4.950,01 EUR tot 4.965,00 EUR : 90,00 EUR
- Van 4.965,01 EUR tot 4.980,00 EUR : 87,00 EUR
- Van 4.980,01 EUR tot 4.995,00 EUR : 84,24 EUR
- Van 4.995,01 EUR tot 5.010,00 EUR : 81,24 EUR
- Van 5.010,01 EUR tot 5.025,00 EUR : 78,48 EUR
- Van 5.025,01 EUR tot 5.040,00 EUR : 75,48 EUR
- Van 5.040,01 EUR tot 5.055,00 EUR : 72,60 EUR
- Van 5.055,01 EUR tot 5.070,00 EUR : 69,72 EUR
- Boven 5.070,00 EUR : 69,48 EUR

Stimuleren van werklozen om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen

Werkloosheidsuitkeringen kunnen niet genieten van de aftrek. De overheid heeft de maatregel dan ook ingevoerd om werklozen te stimuleren om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen. De jobkorting moet ervoor zorgen dat het interessanter is om te gaan werken dan een uitkering te ontvangen. Het zorgt voor een groter verschil tussen een inkomen uit arbeid en een werkloosheidsuitkering.

Daarnaast moet de jobkorting meer mensen aansporen om gebruik te maken van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten in de plaats van het bewijzen van de werkelijke kosten. Op die manier kan de administratieve last van de fiscus verminderd worden.

Enkel voor werknemers, niet voor bedrijfsleiders

De jobkorting is dit jaar enkel van toepassing op werknemers. Tot vorig jaar konden ook bedrijfsleiders rekenen op een jobkorting.

Nieuws

De belastingadministratie heeft eind februari via een circulaire haar standpunt bekendgemaakt over de fiscale gevolgen van thuiswerk. De aanleiding is de COVID-19-crisis, maar het nieuwe standpunt staat verder los van de pandemie: ze geldt voor alle situaties van thuiswerk sinds 1 maart 2021.

Na twee Europese veroordelingen heeft België het belastingstelsel voor buitenlandse onroerende goederen aangepast. U krijgt tot eind 2021 om via een bijzondere aangifte de waarde van het inkomen van die buitenlandse onroerende goederen te bepalen. Daarna moet u er – misschien – belastingen op betalen.

We kunnen een uitgiftepremie het best definiëren als het verschil tussen het kapitaal vertegenwoordigd door nieuwe aandelen, en de prijs die u voor die aandelen moet betalen. Maar hoe moet dat als de vennootschap geen maatschappelijk kapitaal heeft?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief