Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2010 beschikbaar

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2010 beschikbaar

De fiscus heeft op 19 maart 2010 het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. De papieren formulieren worden in principe in de loop van het eerste semester van 2010 verstuurd. U moet uw aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2010. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u tijd tot 15 juli. We bekijken ook even de risico's die u loopt wanneer u nalaat uw aangifte tijdig in te dienen.

Fiscus verstuurt aangiftes komende maanden

De belastingadministratie zal de papieren aangifte in de loop van het eerste semester van 2010 versturen.

Als u geen aangifte heeft ontvangen, betekent dat nog niet dat u geen aangifte moet indienen. In dat geval moet u een formulier aanvragen bij uw lokaal belastingkantoor. U moet dat doen ten laatste op 1 juni 2010. Alleen wanneer u vrijgesteld bent van de aangifteplicht, moet u de aangifte niet aanvragen.

Als u uw aangifte online indient via tax-on-web, dan kan u ervoor kiezen om het volgende jaar geen aangifte meer te ontvangen.  

Ten laatste indienen voor 30 juni 2010 (elektronisch: 15 juli 2010)

Wanneer u uw aangifte in de personenbelasting per post indient, dan moet u deze ten laatste bij de administratie doen toekomen op 30 juni 2010. Dat betekent dat uw aangifte bij de fiscus moet liggen op 30 juni 2010, niet dat u de aangifte ten laatste op die dag moet versturen.

Als u uw aangifte via internet (met tax-on-web) indient, dan krijgt u tot 15 juli 2010 de tijd.

Elektronisch indienen via taw-on-web

U kan uw aangifte elektronisch indienen via de website tax-on-web. Hiervoor heeft u een elektronische identiteitskaart of een token nodig. Om een token te krijgen moet u zich op voorhand registreren op de portaalsite van de federale overheid.

Wat als ik mijn aangifte te laat indien?

Als u nalaat uw aangifte in te dienen of ze te laat indient, dan heeft de belastingadministratie verschillende mogelijkheden om u te sanctioneren.
De belastingadministratie kan deze sancties afzonderlijk of cumulatief toepassen.

Aanslag van ambtswege

Bij een aanslag van ambtswege gaat de fiscus zelf uw belastbare basis vaststellen. Dat betekent dat ze een aanslag vestigen op het bedrag van de belastbare inkomsten die kunnen worden vermoed op grond van de gegevens waarover de fiscus beschikt.
Wanneer u deze aanslag krijgt, dan zal de bewijslast van het juiste bedrag van het belastbare inkomen bij u liggen.

Voor de aanslag van ambtswege wordt gevestigd, krijgt u een aangetekende brief die uitlegt waarom de fiscus van die procedure gebruik maakt. Hierin worden ook het bedrag van de inkomsten en andere gegevens waarop de aanslag zal steunen vermeld en de manier waarop de inkomsten en gegevens zijn vastgesteld.

Administratieve sancties

Boetes: de fiscus kan ook een administratieve boete van 50 tot 1.250 euro opleggen voor elke inbreuk van de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen, of besluiten die gemaakt zijn voor de uitvoering ervan. Er is geen frauduleuze bedoeling nodig om deze boete te kunnen toepassen.
Belastingverhoging: wanneer de aangifte niet of te laat wordt ingediend, dan kan de belastingadministratie de belasting verhogen door een vaste bijkomende belasting in overeenstemming met de aard en ernst van de inbreuk, met 10% tot 200%.

Verlenging van de aanslagperiode

Als u uw aangifte te laat indient, dan heeft de fiscus meer tijd om de aanslag te vestigen. In principe moet ze dit doen voor 30 juni van het volgende jaar. Maar wanneer u uw aangifte te laat indient, krijgt de fiscus drie jaar om de aanslag te vestigen.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief