Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Een eigen zaak opstarten vergt heel wat administratie. U moet bepaalde beslissingen nemen en overwegingen maken. Zo kan u best even stilstaan bij de keuze of u zich zal inschrijven als zelfstandige of als loontrekkende. Om verrassingen te voorkomen, is een nauwkeurige analyse geen overbodige luxe.

Fiscale verschillen grotendeels uitgegomd

Het fiscaal statuut van bedrijfsleiders leunt grotendeels aan bij dat van werknemers. Zo zal uw belastbaar loon fiscaal gezien op dezelfde manier worden samengesteld. Ook beroepskosten kan u altijd inbrengen, of u nu ingeschreven bent als werknemer of als zelfstandige. Als uw beroepskosten zeer laag zijn, kan u in beide gevallen genieten van een wettelijk forfait.

Om uiteindelijk de effectieve verschuldigde belasting te berekenen, zal u als bedrijfsleider aan dezelfde progressieve belastingtarieven onderworpen zijn dan als werknemer.

De fiscale bepalingen zullen dus in principe niet de doorslag geven. Er zijn grotere verschilpunten te vinden in de sociale zekerheidsregeling.

Zelfstandigenstatuut vooral interessant voor hogere inkomens

Het verschil tussen de kosten van sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen wordt groter naarmate het loon stijgt. De overstap naar het zelfstandigenstatuut is dan ook interessanter naarmate u in de hogere inkomenscategorieën terechtkomt. Als zelfstandige geniet u een minder vergaande bescherming, maar u kan dit tegen een relatief bescheiden kostprijs opvangen door een aanvullende private verzekering af te sluiten.

Voor de lagere inkomens is de keuze iets moeilijker. De beperkte sociale bescherming van het zelfstandigenstatuut kan hier wel de doorslag geven.

Beperkte sociale bescherming aanvullen met verzekeringen

De rechten die u als zelfstandige krijgt door uw verzekeringsplicht zijn vrij beperkt. Als zelfstandige bent u alleen verplicht zich te verzekeren voor gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen, gezinsbijslagen en pensioenen. Bovendien geniet u als zelfstandige minder voordelen dan de werknemers.

Alleen als u nog aanvullende verzekeringen afsluit, kan u als zelfstandige een vergelijkbare bescherming genieten als de werknemer. U moet dus voor eigen rekening een bijkomende verzekering afsluiten tegen eventuele arbeidsongeschiktheid (polis “gewaarborgd inkomen”). Daarnaast wordt ook een bijkomende pensioenverzekering aangeraden.

Toch verder kijken dan uw neus lang is!

Het is belangrijk dat u goed alle voor- en nadelen overweegt alvorens een keuze te maken. Hou ook rekening met andere aspecten zoals voordelen op arbeidsrechtelijk vlak of buitenwettelijke voordelen die vaak in bepaalde sectoren spelen.

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief