Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Uw eigen zaak beginnen als zelfstandige of beter inschrijven als werknemer?

Een eigen zaak opstarten vergt heel wat administratie. U moet bepaalde beslissingen nemen en overwegingen maken. Zo kan u best even stilstaan bij de keuze of u zich zal inschrijven als zelfstandige of als loontrekkende. Om verrassingen te voorkomen, is een nauwkeurige analyse geen overbodige luxe.

Fiscale verschillen grotendeels uitgegomd

Het fiscaal statuut van bedrijfsleiders leunt grotendeels aan bij dat van werknemers. Zo zal uw belastbaar loon fiscaal gezien op dezelfde manier worden samengesteld. Ook beroepskosten kan u altijd inbrengen, of u nu ingeschreven bent als werknemer of als zelfstandige. Als uw beroepskosten zeer laag zijn, kan u in beide gevallen genieten van een wettelijk forfait.

Om uiteindelijk de effectieve verschuldigde belasting te berekenen, zal u als bedrijfsleider aan dezelfde progressieve belastingtarieven onderworpen zijn dan als werknemer.

De fiscale bepalingen zullen dus in principe niet de doorslag geven. Er zijn grotere verschilpunten te vinden in de sociale zekerheidsregeling.

Zelfstandigenstatuut vooral interessant voor hogere inkomens

Het verschil tussen de kosten van sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen wordt groter naarmate het loon stijgt. De overstap naar het zelfstandigenstatuut is dan ook interessanter naarmate u in de hogere inkomenscategorieën terechtkomt. Als zelfstandige geniet u een minder vergaande bescherming, maar u kan dit tegen een relatief bescheiden kostprijs opvangen door een aanvullende private verzekering af te sluiten.

Voor de lagere inkomens is de keuze iets moeilijker. De beperkte sociale bescherming van het zelfstandigenstatuut kan hier wel de doorslag geven.

Beperkte sociale bescherming aanvullen met verzekeringen

De rechten die u als zelfstandige krijgt door uw verzekeringsplicht zijn vrij beperkt. Als zelfstandige bent u alleen verplicht zich te verzekeren voor gezondheidszorg, ziekte-uitkeringen, gezinsbijslagen en pensioenen. Bovendien geniet u als zelfstandige minder voordelen dan de werknemers.

Alleen als u nog aanvullende verzekeringen afsluit, kan u als zelfstandige een vergelijkbare bescherming genieten als de werknemer. U moet dus voor eigen rekening een bijkomende verzekering afsluiten tegen eventuele arbeidsongeschiktheid (polis “gewaarborgd inkomen”). Daarnaast wordt ook een bijkomende pensioenverzekering aangeraden.

Toch verder kijken dan uw neus lang is!

Het is belangrijk dat u goed alle voor- en nadelen overweegt alvorens een keuze te maken. Hou ook rekening met andere aspecten zoals voordelen op arbeidsrechtelijk vlak of buitenwettelijke voordelen die vaak in bepaalde sectoren spelen.

Nieuws

Weldra is het zover: de jaarlijkse nationale invuloefening. Hoewel veel posten al vooraf ingevuld zijn, blijft het toch een moeilijke opdracht. Fiscale regelingen worden afgeschaft, maar blijven doorlopen voor het verleden; er komen nieuwigheden bij en dat alles maakt de aangifte elk jaar ingewikkelder. Waar moet u dit jaar op letten?

Op 3 april lanceerde de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) de nieuwe applicatie ‘ERFonline’. Met ERFonline kan u een nalatenschapsaangifte online invullen en versturen. Een hele stap voorwaarts.

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief