Ecocheque heeft apart fiscaal regime

Ecocheque heeft apart fiscaal regime

Heel wat werknemers en bedrijfsleiders hebben vorig jaar een ecocheque gekregen. Deze cheque wordt niet als loon aanzien, maar is aan een bijzonder fiscaal regime onderworpen. Voor u als werknemer of bedrijfsleider is dit een fiscaal cadeautje waar u geen belasting op betaalt. De fiscus bevestigde recent de fiscale regeling van de ecocheque.

Niet belast voor de werknemer

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2009 ecocheques toekennen aan hun personeelsleden. Deze ecocheques genieten van een apart fiscaal regime. De tussenkomst van de werkgever of onderneming in de ecocheque wordt niet als loon aanzien maar als een vrijgesteld voordeel. Bijgevolg moet de werknemer de waarde van de cheques niet aangeven in de personenbelasting.

Ook voor de sociale zekerheid worden de ecocheques onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd.

In hoofde van de werkgever is de tussenkomst in de ecocheques een niet-aftrekbare beroepskost.

Deze ecocheques mogen niet toegekend worden ter vervanging van loon of premies. Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden. Als deze niet voldaan zijn, wordt de totale waarde van de toegekende cheques als belastbare bezoldiging aangemerkt. Als de ecocheques als belastbaar loon worden aangemerkt en ook op die manier worden verwerkt in de individuele loonfiches, dan kan de werkgever of onderneming zijn tussenkomst wel aftrekken als beroepskost.

Wel verbonden aan voorwaarden

De ecocheques moeten aan alle volgende voorwaarden voldoen. De ecocheque:

Wordt toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (wanneer dit niet mogelijk is, een geschreven individuele overeenkomst).

Heeft een maximumwaarde van 10 euro per cheque.

Wordt op naam van de werknemer of bedrijfsleider afgeleverd.

Is maximum 24 maanden geldig en kan alleen gebruikt worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter.

Kan niet voor geld worden omgeruild.

Bedraagt maximum 125 euro per jaar per werknemer of bedrijfsleider voor het aanslagjaar 2010 (inkomstenjaar 2009), en 250 euro per jaar vanaf aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010).

Welke 'ecologische producten en diensten' kan ik kopen met de ecocheque?

Met ecocheques kan u enkel producten of diensten van ecologische aard aankopen.

Energiebesparing : aankoop van producten die specifiek zijn bestemd voor de isolatie van woningen, aankoop van spaarlampen, TL-lampen en LED-verlichting, elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie.

Waterbesparing : spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater, hulpstuk voor waterbesparing op kranen, spoelbak voor toiletten met spaarknop.

Bevordering duurzame mobiliteit : vervoersbewijzen voor openbaar vervoer (met uitzondering van abonnementen), aankoop en onderhoud van fietsen, fietsonderdelen en fietstoebehoren, cursussen ecodriving.

Afvalbeheer : compostvat, wasbare luiers, papier dat voor 100 procent gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is.

Bevordering van aandacht voor de natuur : aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet-gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teelaarde, meststoffen met biogarantie.

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

In 2013 werd er een eenheidsstatuut ingevoerd voor arbeiders en bedienden. Dat statuut zorgde voor een gelijkschakeling van beide groepen op het vlak van de opzeggingstermijnen en de carenzdag. Het statuut leidde ook tot een hogere kost voor werkgevers die iemand wilden ontslaan. Met de vrijstelling sociaal passief kunnen zij die kostprijs verzachten.

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierechten aan, tenminste voor de aankoop van de eerste woning. Die tariefverlaging wordt meteen ook gecompenseerd door een tariefverhoging in andere situaties. Een overzicht.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief