St'art invest fonds steunt creatieve kmo’s

St'art invest fonds steunt creatieve kmo's

Ondanks de wereldcrisis groeit de culturele en creatieve sector sneller dan de rest van de economie. Bent u actief in die sector maar heeft u problemen om financiering voor uw ontwikkeling te vinden? Wanneer uw creatieve kmo zich vestigt in Brussel of Wallonië kan u bij het investeringsfonds St'art aankloppen. Het fonds zorgt voor uitgestelde leningen en deelnemingen in het kapitaal.

Sectorcriteria

Het investeringsfonds St'art wil talent aanmoedigen, cultuur steunen, maar ook de ondernemingszin en de economische ontwikkeling stimuleren. Het richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen, inclusief vzw's, actief in de sectoren: podiumkunsten (toneel, dans, opera, circus, festivals); erfgoed (musea, patrimoniale en archeologische sites, bibliotheken en archieven); uitgave en verdeling van afgeleide producten in de visuele kunst (schilderen, beeldhouwen, fotograferen, ambachten); digitale kunst; videogames; muziek (markt van de opgenomen muziek en live-opvoeringen); boek- en persuitgave; radiouitzendingen; televisie; design (producten, communicatie, ruimtes); mode; architectuur; e.d.

Bijkomende criteria

Wil u een tussenkomst aanvragen, dan moet u naast de sectorcriteria ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

gevestigd zijn in Wallonië of Brussel of zich ertoe verbinden uw maatschappelijke zetel daar te vestigen;

ten minste 250 mensen voltijds tewerkstellen;

een jaaromzet van 50.000 euro en een balanstotaal van 43.000.000 euro niet overschrijden;

voldoen aan het criterium van financiële onafhankelijkheid (d.i. minder dan 25% in handen van een grote onderneming);

een leefbaar en rendabel investeringsprogramma voorleggen;

rendabel zijn waarbij die rentabiliteit niet voornamelijk uit subsidies afkomstig is;

de creatie of ontwikkeling van banenscheppende activiteiten voorstellen.

Let op. Het fonds financiert geen kleine, tijdelijke culturele of creatieve projecten.

10 miljoen euro

Het St'art fonds heeft 10 miljoen euro ter beschikking. Het fonds komt tussenbeide op twee manieren: ofwel door een participatie te nemen (een deelneming in het kapitaal maar die blijft altijd tot een minderheidsdeelneming beperkt), ofwel door achtergestelde leningen te verstrekken. De duur van de lening wordt geval per geval vastgelegd. Ook een combinatie van beide is mogelijk. De tussenkomst is complementair aan die van andere privé en openbare organisaties. Het minimale interventiebedrag is 50.000 euro, met een maximum van 50% in de totale financieringsbehoefte.

Praktisch

U kan op elk moment van het jaar een aanvraag indienen. Uw aanvraag wordt onderzocht zodra St'art het dossier heeft aanvaard. De raad van bestuur beslist om de drie maanden over de dossiers en vergadert in maart, juni, september en december.

Meer info

St'art: tel. 065 39 47 10
info@start-invest.be
www.start-invest.be

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief