Hogere boetes voor illegale reclame langs gewestwegen

Hogere boetes voor illegale reclame langs gewestwegen

Illegale reclame langs de Vlaamse gewestwegen wordt toch strenger beboet. Door een berekeningsfout bij de omzetting naar euro, bedroeg de boete slechts tussen de 1,25 euro en 50 euro. Deze fout wordt nu rechtgezet waardoor u voor verboden reclame tot 11.000 euro beboet kan worden.

Aanplaktaks voor affiches

Op affiches plaatsen die voor het publiek zichtbaar zijn, moet u de zogenaamde belasting voor aanplakking betalen. Het bedrag van de belasting wordt berekend op basis van de oppervlakte (per vierkante meter). Momenteel bedraagt de taks 0,50 euro per vierkante meter. Voor lichtreclames betaalt u 2,50 euro per vierkante meter. Als u een affiche plakt zonder de belasting te betalen, kan u een boete krijgen.

U moet de aanplaktaks betalen voor een volledig jaar, onafhankelijk wanneer u de affiche plaatst. De belasting moet steeds ten laatste op 31 januari betaald worden. Er zijn wel enkele uitzonderingen waarvoor geen aanplaktaks betaald moet worden, zoals plakbrieven van de staat, plakbrieven voor kieszaken, erediensten of feesten met een liefdadig en menslievend doel.

Reclameborden mogen niet overal geplaatst worden

In de eerste plaats moet u voor reclameborden een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. De beoordeling gebeurt op basis van een concrete aanvraag.

Daarnaast is de plaatsing van reclameborden op bepaalde plaatsen verboden. Zo is het verboden om in de landschappen en op en langs toeristische verkeerswegen reclame te maken. Op die manier wil de wetgever de schoonheid van gebouwen, monumenten, zichten en landschappen vrijwaren. De gemeenten mogen dus geen toelating geven voor het plaatsen van vrijstaande reclameborden langs verschillende wegen (o.a. autosnelwegen).

Boetes toch hoger

De boete voor het plaatsen van reclameborden op illegale plaatsen varieerde oorspronkelijk tussen de 10.000 tot 400.000 Belgische frank. Bij de omrekening naar de euro maakte de regering een rekenfout waardoor de boete minstens 1,25 euro en hoogstens 50 euro bedroeg.

De administratie wou de rekenfout herstellen, maar kon dit niet doen omdat het de gewesten zijn die bevoegd zijn en niet de federale overheid.

Het Vlaamse Gewest herstelt nu de rekenfout retroactief tot 1 januari 2002. Dat betekent dat de lagere boetes zogenaamd nooit bestaan hebben.

De reëel verschuldigde minimumboete bedraagt nu 250 euro tot 1 maart 2004 en minstens 270 euro sinds 1 maart 2004. De maximumboete bedraagt 10.000 euro tot 1 maart 2004 en maximum 11.000 vanaf 1 maart 2004.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief