Boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten, riskeren voortaan een boete. Die bedraagt 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro. Deze boetes zijn van toepassing per periode van bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfsvoorheffing betalen binnen de 15 dagen

De bedrijfsvoorheffing moet betaald worden binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Bijvoorbeeld de bedrijfsvoorheffing van de maand augustus (over de lonen van augustus), moet tegen 15 september betaald worden bij het bevoegde ontvangkantoor. De ondernemingen die kwartaalaangiftes indienen, moeten de bedrijfsvoorheffing 15 dagen na het aflopen van het kwartaal betalen.

Boetes en interesten

De fiscus heeft vastgesteld dat heel wat werkgevers de wettelijke betalingstermijn niet respecteren en pas betalen wanneer ze de aanslag ontvangen.

Daarom heeft ze beslist om deze overtredingen voortaan te sanctioneren. Als u niet tijdig betaalt, dan kan u een administratieve boete krijgen gelijk aan 10 % van de niet-betaalde som van de bedrijfsvoorheffing. Die boete zal minimum 50 euro bedragen en maximum van 1.250 euro. De fiscus kan deze boetes opleggen voor iedere overtreding per periode van bedrijfsvoorheffing. Alleen voor de eerste overtreding heeft de fiscus begrip en zal deze dan ook niet onmiddellijk bestraffen.

Naast de boetes die de fiscus kan opleggen, zijn er ook nog eens nalatigheidsinteresten van toepassing. Deze bedragen 7% op jaarbasis of 0,58% op maandbasis.

Betalingen automatisch verzenden

De fiscus wil de werkgevers eraan herinneren ze de betalingen automatisch moeten verzenden via de internettoepassing Finprof. Via Finprof kan u de aangiftes van bedrijfsvoorheffing via een beveiligde internetverbinding bij de overheid indienen. Op de betalingen moet duidelijk de juiste gestructureerde mededeling staan. Deze mededeling wordt u ook ter beschikking gesteld door Finprof.

U kan de aangifte zelf indienen of via een derde zoals een sociaal secretariaat, boekhouder of softwarebureau. Als u beroep doet op een sociaal secretariaat is het belangrijk dat u op tijd hun facturen betaalt. Zij storten de bedrijfsvoorheffing immers pas door wanneer zij uw betaling hebben ontvangen.

U moet per periode één betaling doen. De fiscus staat niet toe dat u één betaling doet voor verschillende periodes.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief