Certificaten voor energievriendelijke woningen

Certificaten voor energievriendelijke woningen

Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er sinds begin dit jaar een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning’ of een ‘nulenergiewoning’. Wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking voor deze belastingvermindering. Om van de belastingvermindering te genieten, heeft u per soort woning een specifiek certificaat nodig.

Lage energiewoning

De lage energiewoning is specifiek ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Zowel voor verwarming als voor elektriciteitsverbruik worden bij voorkeur naar zuinige oplossingen gezocht. De totale energievraag voor verwarming en koeling moet beperkt blijven tot 30 kWh per m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

Passiefwoning

Een passiefhuis is een woning die voortdurend een aangenaam binnenklimaat heeft zonder bijkomende verwarming tijdens de wintermaanden (of koeling in de zomer). Dit maakt meteen duidelijk vanwaar de naam “passiefwoning” komt: deze woning moet niet actief verwarmd te worden. De totale energievraag voor verwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh per m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Daarnaast gelden nog specifieke vereisten.

Nulenergiewoning

Een 'nulenergiewoning' is een woning die gelegen is in een EER-lidstaat, die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning, en waarin de resterende energievraag voor verwarming en koeling volledig gecompenseerd wordt door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

De fiscus heeft nu verduidelijkt op welke manier de hernieuwbare energie ter plaatse kan opgewekt worden:

Een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie.

Zonnepanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie.

Warmtepompen die gebruik maken van energie die in de vorm van warmte is opgeslagen in de omgevingslucht, onder het vaste aardoppervlakte of in het oppervlaktewater.

De energie die deze installaties eventueel verbruiken, moet ook gecompenseerd worden door hernieuwbare energie die ter plaatse wordt opgewekt.

Belastingvermindering tot 1.660 euro per jaar

De belastingvermindering bedraagt:

 420 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage energiewoning (inkomstenjaar 2010).

830 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een passiefwoning (inkomstenjaar 2010).

1.660 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning (inkomstenjaar 2010).

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning is.

Certificaat nodig om belastingvoordeel te vragen

Als u een energiezuinige woning bouwt of uw woning verbouwt tot zo een woning, dan ontvangt u een certificaat. Dit certificaat geeft weer of het gaat om een lage energiewoning, een passiefhuis of een nulenergiewoning. Hiermee kan u uw belastingvermindering vragen.

De fiscus heeft nu per type van woning een certificaat vastgesteld. Het certificaat vermeldt uw identiteitsgegevens, de ligging van de woning, de normen waaraan uw woning voldoet en voor de nulenergiewoningen: de hernieuwbare bronnen die gebruikt worden. Deze certificaten mogen alleen uitgereikt worden door erkende instellingen.

Het loont om te blijven investeren in de energiebesparingen in uw woning. Wanneer uw woning gedurende één van de 10 belastbare tijdperken opgewaardeerd wordt van een lage energiewoning naar een passiefhuis of een nulenergiewoning, of van een passiefhuis naar een nulenergiewoning, dan kan u de hogere belastingvermindering toepassen voor de resterende belastbare tijdperken van die tienjarige periode. U moet hiervoor wel een nieuw certificaat ontvangen.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief