Hulp bij deblokkering van een bankrekening na overlijden

Hulp bij deblokkering van een bankrekening na overlijden

Om een bankrekening te deblokkeren na een overlijden, moet u een bepaald attest bekomen. Voortaan helpt het registratiekantoor u bij het invullen van de nodige documenten.

 Attest om rekening te deblokkeren via notaris of registratiekantoor

Bij een overlijden worden de bankrekeningen van de overledene geblokkeerd.

Om een rekening te deblokkeren, moet u een attest bekomen. Dit kan u op twee manieren doen. Via de notaris kan u een akte van erfopvolging laten opmaken. Via het registratiekantoor kan u een attest van erfopvolging aanvragen.

Het grootste verschil tussen beide methoden is de prijs. Via de notaris moet u registratierechten (25,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris betalen. De meeste mensen geven dan ook de voorkeur aan een procedure via het registratiekantoor, deze is immers kosteloos.

Drie stappen om een bankrekening te deblokkeren via het registratiekantoor

Bij het registratiekantoor kan u een attest van erfopvolging bekomen. Hiervoor moet u volgende stappen ondernemen.

Overlijden aangeven op het gemeentebestuur van de plaats van overlijden. Daar ontvangt u een uittreksel van de akte van overlijden.

U bezorgt dit document samen met een kopij van het trouwboekje van de overledene aan het registratiekantoor. Als de overledene niet getrouwd was, dan moet u een kopij van het trouwboekje van zijn/haar ouders en broers en zussen bezorgen aan het registratiekantoor. Ook halfbroers en halfzussen komen hiervoor in aanmerking.

U vult een aanvraagformulier in. Hiervoor kan u de hulp vragen van het registratiekantoor. Zij zullen u bijstaan bij het correct invullen van het document.

Zodra u het aanvraagformulier heeft ingediend bij het registratiekantoor, begint deze met het onderzoek van uw dossier. Het registratiekantoor laat u per post weten welke beslissing ze genomen heeft. Als uw dossier is goedgekeurd, dan ontvangt u een attest van erfopvolging waarmee u naar de bank kan stappen om de rekening te deblokkeren. Als uw dossier geweigerd wordt, dan zal het registratiekantoor u steeds een gemotiveerde weigering sturen. Het is mogelijk dat het kantoor niet bevoegd is of dat het niet met zekerheid de erfgenamen kan aanwijzen. De erfgenaam moet in dat geval contact opnemen met de notaris.

Aanvraagformulier via internet

De toepassing “Info-Successie” is een onderdeel van de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Op deze website vindt u alle informatie over de aangifte van nalatenschap en kan u een attest van erfopvolging downloaden.

U moet dit formulier downloaden, invullen en bij het registratiekantoor indienen. Om te weten welke registratiekantoor bevoegd is, kan u via de website uw gegevens indienen. U komt vervolgens op een webpagina terecht met alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor.

Maximum 5.000 euro als voorschot afhalen zonder attest

De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag op de rekening afhalen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven. Dit bedrag wordt beperkt tot 5.000 euro. Hiervoor moet de langstlevende partner geen attest voorleggen. De langstlevende partner kan zowel de echtgenoot als de wettelijk samenwonende zijn.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief