Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Een nieuw huis kopen vanaf 2011: btw op huis én grond

Als u een nieuw huis koopt vanaf 1 januari 2011, dan betaalt u op de grond btw (21%) in de plaats van registratierechten (10% in Vlaanderen). De btw-administratie heeft deze nieuwe regel nu verduidelijkt.

Btw op de verkoop van een gebouw met bijhorend terrein

Vanaf 1 januari 2011 wordt de verkoop van een terrein (met een nieuw gebouw) niet langer onderworpen aan registratierechten maar belast met btw. Hiervoor moeten de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn : 

er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw;

de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht;

de grond wordt op tegelijk met het gebouw overgedragen.

Als de voorwaarden niet voldaan zijn, dan betaalt u registratierechten op de aankoop van het terrein. De registratierechten bedragen 10% van de aankoopprijs wanneer u een grond in het Vlaamse gewest koopt. Voor een grond in het Brusselse of Waalse gewest, betaalt u 12,5% registratierechten.

Wat als ik een appartement op plan koop?

De btw-administratie heeft ook duidelijk gemaakt hoe deze regels moeten toegepast worden bij een verkoop op plan. Zij maken een onderscheid tussen een verkoop van "in aanbouw zijnde gebouwen" en "nog op te richten gebouwen".

Wanneer u een overeenkomst tekent om een te bouwen huis of appartement te kopen, dan krijgt u onmiddellijk de rechten op de grond. Volgens de btw-administratie wordt de grond dan niet gelijk met het gebouw verkocht. Er is op dat moment immers nog geen gebouw. In dat geval betaalt u registratierechten op de aankoopprijs van de grond.

Wanneer u een overeenkomst tekent om een huis of appartement in aanbouw te kopen, dan krijgt u onmiddellijk de rechten op de grond en de bestaande gebouwen. Een bestaand deel van het huis of appartement in aanbouw bestaat dan al als "gebouw" volgens het btw-wetboek en wordt dan ook gelijkgesteld met de overdracht van een gebouw. In dat geval betaalt u btw op de aankoopprijs van de grond.

Registratierechten bij aankoop van bouwgrond

Als u alleen een bouwgrond koopt, dan betaalt u alleen registratierechten op de prijs van de grond. U koopt dan immers geen nieuw gebouw met bijhorende grond.

Nouvelles

Jusqu’au 31 décembre 2020, les frais de réception sont déductibles à 100 % aux impôts sur les revenus. La mesure vise à soutenir le secteur événementiel. La question est évidemment de savoir si les règles strictes en matière d’événements permettent effectivement l’organisation de tels événements.

En 2015, le législateur a introduit une nouvelle réduction d’impôt : le tax shelter pour starters. Suivi plus tard par un tax shelter similaire pour entreprises de croissance et plus récemment encore par un corona tax shelter. L’objectif commun étant d’affecter à des investissements plus risqués les fonds qui dorment actuellement en toute improductivité sur les livrets d’épargne.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Abonnez-vous à notre lettre d'info