De federale jobkorting blijft bestaan

De federale jobkorting blijft bestaan

Naar aanleiding van de afschaffing van de Vlaamse jobkorting heeft de minister van Financiën laten weten dat de «federale jobkorting» blijft bestaan. Eerder kondigden we aan dat de Vlaamse regering beslist heeft om de Vlaamse jobkorting vanaf 2011 af te schaffen. De federale jobkorting blijft dus bestaan, maar dan wel onder een andere vorm.

Jobkorting voor alle werknemers die hun beroepskosten niet bewijzen

De "federale jobkorting" is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing als gevolg van een verhoging van de forfaitaire beroepskosten. Deze jobkorting wordt jaarlijks toegekend. Tot 2010 gebeurde de verrekening in één keer, bijna steeds in de maand mei. Zo kregen in 2010 ongeveer 3,7 miljoen werknemers in die maand gemiddeld 88 euro meer.

Vanaf 2011 maandelijks verrekend

Vanaf 2011 wordt de verhoging van de aftrekbare forfaitaire beroepskosten rechtstreeks in de bedrijfsvoorheffing doorgerekend. In plaats van éénmaal een bijkomende vermindering te krijgen in de maand mei, wordt die vermindering gespreid over alle maanden van het jaar. Dat leidt tot een hoger netto maandloon.

Alleen werknemers die hun kosten niet bewijzen en dus beroep doen op de forfaitaire aftrek, hebben recht op de federale jobkorting. De forfaitaire kostenaftrek is er voor werknemers die praktisch geen werkelijke beroepskosten hebben. Zij kunnen toch genieten van een aftrek voor beroepskosten, de zogenaamde forfaitaire aftrek. Deze aftrek hangt af van het loon en bedraagt maximum 3.670 euro (aanslagjaar 2012 - inkomstenjaar 2011). Het forfait wordt in mindering gebracht van het brutobedrag van de beroepsinkomsten.

Niet voor werklozen en bedrijfsleiders

De jobkorting is niet van toepassing op werkloosheidsuitkeringen. De overheid heeft deze maatregel immers ingevoerd om het verschil tussen een inkomen uit arbeid en een werkloosheidsuitkering te vergroten. Op die manier wil men de werklozen stimuleren om opnieuw op de arbeidsmarkt te komen.

De jobkorting geldt niet voor de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van bedrijfsleiders. Tot 2009 konden ook bedrijfsleiders wel rekenen op een jobkorting.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief