Fiscus vult zelf aangifte in voor gepensioneerden en werklozen

Fiscus vult zelf aangifte in voor gepensioneerden en werklozen

Vorig jaar startte een proefproject waarbij 5.000 gepensioneerden een voorstel van aanslag ontvingen van de fiscus. Deze belastingplichtigen hoefden hun aangifte dus niet meer zelf in te vullen. Dit voorstel van aanslag wordt nu omgedoopt naar ‘vereenvoudigde aangifte’ en wordt uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.

 In 2010 moesten 5.000 gepensioneerden geen aangifte invullen

In 2010 hebben 5000 gepensioneerden een voorstel van aanslag ontvangen. Zij zijn vrijgesteld om hun aangifte personenbelasting zelf in te vullen en in te dienen.

Deze regel betrof toen een testfase. Het project werd beperkt tot zo'n 5.000 belastingplichtigen die uitsluitend wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen of andere gezamenlijk belastbare pensioenen en renten (uitgezonderd omzettingsrenten) verkrijgen. Bepaalde belastingplichtigen worden niet vrijgesteld van de aangifteplicht, zoals belastingplichtigen die in het buitenland verblijven inkomsten van buitenlandse oorsprong hebben.

Na evaluatie van deze maatregel breidt de fiscus dit voorstel uit.

Voorstel van aanslag wordt “vereenvoudigde aangifte”

De fiscus heeft de betrokken gepensioneerden een 'voorstel van aanslag' gestuurd. Dit is een vooraf ingevulde aangifte en een belastingberekening. Het vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de fiscus in aanmerking nam om de belasting te berekenen. De belastingplichtigen in kwestie kunnen tijdens de procedure bezwaar aantekenen en fouten of lacunes melden.

Vanaf het aanslagjaar 2011 wordt de term 'voorstel van aanslag' vervangen door 'voorstel van vereenvoudigde aangifte'. Het gaat om een louter terminologische aanpassing.

Uitbreiding naar pensioenen en werkloosheidsuiterkingen

De vereenvoudigde aangifte van de inkomstenbelasting wordt nu uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten moeten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.

Nouvelles

Jusqu’au 31 décembre 2020, les frais de réception sont déductibles à 100 % aux impôts sur les revenus. La mesure vise à soutenir le secteur événementiel. La question est évidemment de savoir si les règles strictes en matière d’événements permettent effectivement l’organisation de tels événements.

En 2015, le législateur a introduit une nouvelle réduction d’impôt : le tax shelter pour starters. Suivi plus tard par un tax shelter similaire pour entreprises de croissance et plus récemment encore par un corona tax shelter. L’objectif commun étant d’affecter à des investissements plus risqués les fonds qui dorment actuellement en toute improductivité sur les livrets d’épargne.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Abonnez-vous à notre lettre d'info