Fiscus vult zelf aangifte in voor gepensioneerden en werklozen

Fiscus vult zelf aangifte in voor gepensioneerden en werklozen

Vorig jaar startte een proefproject waarbij 5.000 gepensioneerden een voorstel van aanslag ontvingen van de fiscus. Deze belastingplichtigen hoefden hun aangifte dus niet meer zelf in te vullen. Dit voorstel van aanslag wordt nu omgedoopt naar ‘vereenvoudigde aangifte’ en wordt uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.

 In 2010 moesten 5.000 gepensioneerden geen aangifte invullen

In 2010 hebben 5000 gepensioneerden een voorstel van aanslag ontvangen. Zij zijn vrijgesteld om hun aangifte personenbelasting zelf in te vullen en in te dienen.

Deze regel betrof toen een testfase. Het project werd beperkt tot zo'n 5.000 belastingplichtigen die uitsluitend wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen of andere gezamenlijk belastbare pensioenen en renten (uitgezonderd omzettingsrenten) verkrijgen. Bepaalde belastingplichtigen worden niet vrijgesteld van de aangifteplicht, zoals belastingplichtigen die in het buitenland verblijven inkomsten van buitenlandse oorsprong hebben.

Na evaluatie van deze maatregel breidt de fiscus dit voorstel uit.

Voorstel van aanslag wordt “vereenvoudigde aangifte”

De fiscus heeft de betrokken gepensioneerden een 'voorstel van aanslag' gestuurd. Dit is een vooraf ingevulde aangifte en een belastingberekening. Het vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de fiscus in aanmerking nam om de belasting te berekenen. De belastingplichtigen in kwestie kunnen tijdens de procedure bezwaar aantekenen en fouten of lacunes melden.

Vanaf het aanslagjaar 2011 wordt de term 'voorstel van aanslag' vervangen door 'voorstel van vereenvoudigde aangifte'. Het gaat om een louter terminologische aanpassing.

Uitbreiding naar pensioenen en werkloosheidsuiterkingen

De vereenvoudigde aangifte van de inkomstenbelasting wordt nu uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten moeten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.

Nouvelles

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

On ne peut pas véritablement parler de délai. En réalité, les sociétés qui tardent à déposer leurs comptes annuels ne devront pas payer de contribution spéciale pour dépôt tardif. Mais le délai accordé n’est que de 2 mois.

Par le passé, le législateur a déjà entrepris plusieurs tentatives pour inciter l’épargnant belge à investir en actions en lui offrant des avantages fiscaux. Les deux initiatives les plus récentes sont les « tax shelters ». L’un pour entreprises débutantes, l’autre pour entreprises de croissance. Le Corona III constitue une troisième initiative en ce sens.

Abonnez-vous à notre lettre d'info