Toegangtickets altijd onderworpen aan de btw van de plaats van het evenement

Toegangtickets altijd onderworpen aan de btw van de plaats van het evenement

Toegangtickets zijn onderworpen aan de btw van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze regel is van toepassing onafhankelijk van de hoedanigheid van de ontvanger van de dienst: btw-plichtige of particulier. De toegeving die de administratie wou toepassen voor btw-plichtigen, wordt geschrapt.

 Evenementen: plaats van de dienst is plaats van het evenement

Voor evenementen is de plaats van de dienst daar waar het evenement plaatsvindt. Bijvoorbeeld voor een beurs in Duitsland, is de plaats van dienst Duitsland en zal in principe ook Duitse btw van toepassing zijn (er is een uitzondering voor diensten aan btw-plichtigen - zie verder). Het gaat om diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen zoals beurzen en tentoonstellingen.

Dit is een uitzondering op de algemene regel voor business-to-business diensten. Die algemene regel bepaalt dat de plaats van een dienst verricht voor een btw-plichtige, de plaats is waar de de btw-plichtige gevestigd is. Dat betekent dat een Belgisch bedrijf die belastingadvies inwint bij een Duitse vennootschap, de Belgische btw van toepassing zal zijn.

Uitzondering voor btw-plichtigen

Andere diensten dan wat betreft de toegang voor het evenement, zoals de opbouw van een stand, vallen voor btw-plichtigen wel onder de algemene hoofdregel voor diensten. Dat betekent dat een Belgische ondernemer die deelneemt aan een beurs in Nederland en hiervoor een Nederlandse onderneming vraagt om zijn stand op te bouwen, dan zal voor die diensten Belgische btw van toepassing zijn. Als hij de beurs bezoekt en een inkomticket koopt, dan zal hierop Nederlandse btw van toepassing zijn.

De toegang tot het evenement: administratie verwijdert tolerantie

De fiscus wou een tolerantie invoeren voor btw-plichtigen wat betreft de toegang tot het evenement. Wanneer de organisator van het evenement de hoedanigheid van de btw-plichtige kon vaststellen door bijvoorbeeld voorafgaande inschrijvingen, dan zou ook voor het inkomticket de algemene business-to-business regel voor diensten toegepast mogen worden. Nu heeft de fiscus beslist om deze toegeving niet toe te passen om de Europese harmonisatie tussen de lidstaten te vrijwaren.

Bovenstaande regels zijn van toepassing sinds 1 januari 2011.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief