Aangifte personenbelasting indienen tegen 30 juni 2011

Aangifte personenbelasting indienen tegen 30 juni 2011

De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. U moet uw papieren aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2011. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u twee weken extra.

Papieren aangifte indienen voor 30 juni 2011

U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) indienen tegen 30 juni 2011. U kan deze via de post naar het scanningcentrum van Gent of Namen versturen. Of u kan uw aangifte ook nog steeds neerleggen in de brievenbus van uw belastingkantoor.

Als u uw aangifte elektronisch (via www.taxonweb.be) indient, dan krijgt u twee weken langer de tijd, namelijk tot 15 juli 2011. En als uw aangifte wordt ingediend via een mandataris, dan is de uiterste indieningsdatum zelfs 31 oktober 2011.

Het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2011 bestaat uit:

een formulier 'Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting' (deel 1 en deel 2). Hierop kan u zelf alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die u nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. U moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor uzelf;

de 'aangifte in de personenbelasting' (deel 1 en deel 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, vormt een soort van samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier.

Elektronisch indienen via taw-on-web

Het nieuwe aangifteformulier is vanaf 19 april 2011 beschikbaar op www.taxonweb.be.

U kan uw aangifte elektronisch indienen via de website tax-on-web. Hiervoor heeft u een elektronische identiteitskaart of een token nodig. Om een token te krijgen, moet u zich op voorhand registreren op de portaalsite van de federale overheid.

Nieuws

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coŲperatieve vennootschap, Ö Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Tot nog toe gold als regel dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor verbouwing enkel maar mogelijk is als de woning NIET volledig wordt afgebroken. Daarop bestaat al zowat 10 jaar een uitzondering maar die is beperkt tot enkele gebieden in BelgiŽ (32 in totaal). In die zones is afbraak en heropbouw wel onderworpen aan 6%. Als het aan de regering ligt, wordt de uitzondering uitgebreid tot het ganse Belgische grondgebied.

Het parlement keurde midden november een maatregel goed die vennootschappen moet toelaten om na de coronacrisis, de financiŽle reserves weer op te bouwen. Houdt u uw winsten in de vennootschap, dan bespaart u snel maar tijdelijk, heel wat belastingen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief