Opzegvergoedingen en ontslagpremies (gedeeltelijk) vrij van belasting

Opzegvergoedingen en ontslagpremies (gedeeltelijk) vrij van belasting

Voor werknemers zullen opzegvergoedingen en bezoldigingen tijdens de opzegtermijn voor 600 euro vrijgesteld worden van belasting vanaf 1 januari 2012 (geïndexeerd). Deze vrijstelling zou zelfs verdubbeld worden vanaf 2014. Voor arbeiders blijft de crisisuitkering vrij van belasting. Deze krijgt nu wel een nieuwe naam en zal vanaf 1 januari 2012 'ontslaguitkering' heten.

Werknemers: bezoldigingen tijdens de opzegtermijn en opzegvergoeding voor 600 euro vrijgesteld

Bezoldigingen tijdens de opzegtermijn en de opzegvergoedingen, die een werknemer van zijn werkgever ontvangt, zullen vanaf 1 januari 2012 gedeeltelijk vrij van belastingen zijn. Deze worden vrijgesteld tot maximum 600 euro (geïndexeerd). Vanaf 1 januari 2014 wordt het vrijgestelde bedrag zelfs verdubbeld tot 850 euro (nog te indexeren bedrag).

Hiervoor moeten wel enkele voorwaarden voldaan zijn. Zo moet het gaan om een overeenkomst van onbepaalde duur en moet het de werkgever zijn die het contract beëindigt. Bovendien krijgt u geen vrijstelling wanneer het contract wordt beëindigd tijdens de proefperiode, bij brugpensioen of pensionering om dringende redenen.

De vrijstelling geldt voor het volledige bedrag van de bezoldiging. Dat wil zeggen dat wanneer deze bijvoorbeeld gespreid betaald wordt, u slechts één keer van de vrijstelling kan genieten.

Ook wanneer u twee maal per jaar een vergoeding of bezoldiging ontvangt, zal de vrijstelling maar één keer kunnen toegepast worden.

Arbeiders: ontslagpremies vrij van belasting

Ook de ontslaguitkering voor arbeiders kan vrij van belasting betaald worden. Deze vrijstelling is niet nieuw. De crisispremie die uitbetaald wordt aan een individueel ontslagen arbeider was immers ook al vrijgesteld.

Op 1 januari 2012 krijgt de crisispremie voor ontslagen arbeiders wel een nieuwe naam. Hij gaat dan 'ontslaguitkering' heten.

Ook het toepassingsgebied wordt vanaf dan uitgebreid. De nieuwe regeling zal dan van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten voor werklieden, voor dienstencheques en voor dienstboden.

De ontslaguitkering zal zich bovendien niet meer beperken tot de privésector. Ook arbeiders met een contract in de openbare sector zullen aanspraak kunnen maken op de uitkering.

De eenmalige forfaitaire crisispremie voor ontslagen arbeiders bedraagt momenteel 1.660 euro. Dit bedrag blijft dus tot eind 2011.

De nieuwe ontslaguitkering ligt vast op 1.250 euro voor arbeidsovereenkomsten die aanvangen op 1 januari 2012. Ze varieert tussen 1.250 euro en 3.750 euro naargelang de anciënniteit voor bestaande arbeidsovereenkomsten.

Betalingen vanaf 1 januari 2012 

De nieuwe vrijstelling is van toepassing op de bezoldigingen en vergoedingen die worden verkregen vanaf 1 januari 2012, voor zover de opzegging door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2012 ter kennis is gebracht.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief