Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor inbraak- en brandbeveiliging

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011 – inkomstenjaar 2010). De fiscus heeft een omzendbrief uitgevaardigd met meer uitleg bij deze regel.

Beveiligingskosten voor 50% inbrengen

Als u uw woning beveiligt tegen brand of inbraak, dan kan u de helft van de kosten inbrengen in uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering is gelijk aan 50% van de uitgaven die u gedaan heeft (kosten inclusief btw), en bedraagt maximum 690 euro (aanslagjaar 2011). Het maximumbedrag geldt per jaar en per woning.

U kan een belastingvermindering krijgen in het jaar waarin u de uitgaven doet. Het is de factuurdatum die hier bepalend is, niet de datum waarop u uw factuur betaalt.

Als u een deel van uw woning gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan komt het deel van de uitgaven dat hierop betrekking heeft, niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Dit is alleen van toepassing als u de kosten voor dat deel van de woning aftrekt als beroepskosten of als dat deel van uw woning recht geeft op de investeringsaftrek. 

Zowel voor eigenaars als huurders

Zowel eigenaars van een woning als huurders kunnen aanspraak maken op de belastingvermindering. Als beide investeringen doen in de beveiliging van de woning, dan kunnen ze beide de vermindering krijgen.

Beveiliging tegen brand

Volgende uitgaven kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering:

levering en plaatsing van een rookmelder of rookdetectiesysteem;

brandwerende deuren.

Beveiliging tegen inbraak

Volgende uitgaven om uw woning tegen inbraak te beveiligen, kunnen in aanmerking komen voor de belastingvermindering:

de levering en de plaatsing van inbraakvertragende gevelelementen: specifiek inbraakwerend glas; beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveilingssystemen, kierstandhouder;

gepantserde deuren en poorten;

alarmsystemen en camerasystemen;

De aannemer die de werken uitvoert, moet geregistreerd zijn in België of de EU-lidstaat waar hij is gevestigd.

U kan geen belastingvermindering vragen voor een vrijstaande garage, een afsluiting of omheining in de tuin.

Formaliteiten

U moet het bedrag van de vermindering aangeven in code (.)382 (als u eigenaar bent) of code 1383 (als u huurder bent) van vak IX van de aangifte personenbelasting.

U moet zelf het bedrag van de belastingvermindering berekenen, in voorkomend geval tot maximum 690 euro per woning beperken en, in geval van een gemeenschappelijke aanslag, over de twee aangiftekolommen verdelen (volgens ieders eigendomsaandeel in de woning). 

Nouvelles

Jusqu’au 31 décembre 2020, les frais de réception sont déductibles à 100 % aux impôts sur les revenus. La mesure vise à soutenir le secteur événementiel. La question est évidemment de savoir si les règles strictes en matière d’événements permettent effectivement l’organisation de tels événements.

En 2015, le législateur a introduit une nouvelle réduction d’impôt : le tax shelter pour starters. Suivi plus tard par un tax shelter similaire pour entreprises de croissance et plus récemment encore par un corona tax shelter. L’objectif commun étant d’affecter à des investissements plus risqués les fonds qui dorment actuellement en toute improductivité sur les livrets d’épargne.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Abonnez-vous à notre lettre d'info