PC-privéplan: ook iPod en GPS komen in aanmerking

PC-privéplan: ook iPod en GPS komen in aanmerking

Uw werkgever kan belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van uw nieuwe PC. De PC-privéplan regeling zorgt er immers voor dat u tot 780 euro kan ontvangen, vrij van belasting. De fiscus heeft hiervoor nieuwe richtlijnen uitgevaardigd.

 Algemene principes PC-privéplan

De overheid heeft al enkele jaren een fiscale gunstmaatregel ingevoerd voor ondernemingen die hun werknemers aansporen om een eigen PC te kopen. Op basis van het PC-privéplan kunnen werkgevers belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van de nieuwe PC van hun werknemers. Het gaat om een belastingvrije toekenning, de werknemer wordt dus niet belast op het bedrag dat hij ontvangt. De maatregel geldt alleen voor werknemers. Bedrijfsleiders zijn uitgesloten, zelfs indien zij zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst.

De algemene principes van het PC-privéplan zijn als volgt:

het moet gaan om een PC die de werknemer zelf aankoopt. De werkgever mag nooit eigenaar worden of zijn geweest van de aangekochte apparatuur;

het moet gaan om de aankoop van een nieuwe pc. De aankoop van de pc kan aangevuld worden met de aankoop van randapparatuur, internetaansluiting en internetabonnement;

de vrijstelling mag maar één keer per drie jaar aangevraagd worden;

de vrijstelling voor het PC-privéplan kan niet gecombineerd worden met het "Internet voor iedereen"-pakket.

Ook de aankoop van iPod en GPS komen in aanmerking

De vrijstelling geldt niet alleen voor de aankoop van uw pc zelf, maar ook wanneer u randapparatuur aankoopt. Die randapparatuur moet wel aangekocht worden in het kader van de aankoop van uw privé pc.

Onder randapparatuur verstaat de fiscus niet alleen de klassieke onderdelen zoals een printer, muis, scanner en luidsprekers. Ook andere toestellen zoals een digitaal fototoestel, een MP3 (iPod),  smartphone (blackberry, iPhone, ...), GPS-toestel en digitale filmcamera kunnen in aanmerking komen.

Internetabonnement

Als uw werkgever tussenkomt in de kosten van uw internetaansluiting of internetabonnement, dan mag hij dit elk jaar doen, zonder dat u de vrijstelling verliest. Die tussenkomst is immers niet onderworpen aan de voorwaarde dat zij maar eens in de drie belastbare tijdperken mag worden toegekend (zoals voor de aankoop van een privé pc). U kan dus ook de vrijstelling krijgen als uw werkgever in 2010 is tussengekomen in de aankoop van uw privé-PC en in de kosten van een internetabonnement als hij ook dit jaar tussenkomt in uw internetabonnement.

Maximum 780 euro vrijgesteld

De vrijgestelde tussenkomst bedraagt maximum 760 euro voor de aanslagjaren 2010 en 2011 en 780 euro voor het aanslagjaar 2012. Als de tussenkomst van werkgever hoger is dan 780 euro, dan wordt het verschil aangemerkt als belastbare bezoldiging.

Alleen voor werknemers met een bescheiden inkomen

Alleen werknemers met een bescheiden inkomen kunnen de vrijstelling vragen. Hiervoor mag de bruto belastbare bezoldiging van de werknemer niet hoger zijn dan 29.900 euro voor de aanslagjaren 2010 en 2011 en 30.540 euro voor aanslagjaar 2012.

Aangifte personenbelasting

U vermeldt in uw aangifte:

in code 240: het volledige bedrag van de tussenkomst;

in code 241: het bedrag van de vrijstelling.

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info