Buiten strijd? De omzetverzekering bevrijdt u van financiële kopzorgen

Buiten strijd? De omzetverzekering bevrijdt u van financiële kopzorgen

Hebt u zoals zoveel zelfstandigen en vrijberoepers een eenmansvennootschap opgericht en kent u zich daarbij slechts een laag loon toe? Daar is niets mis mee, zolang u niet werkonbekwaam wordt door ziekte of een ongeval. Want de maandelijkse rente van uw polis Gewaarborgd Inkomen volstaat niet om de levensstandaard aan te houden die u via uw vennootschap hebt opgebouwd. Dat vangt u op door de omzet van uw zaak of praktijk te verzekeren.

Een van de hoofdredenen om een eenmansvennootschap op te richten, is de vrij gunstige fiscaliteit. U betaalt uzelf een laag loon, maakt optimaal gebruik van de legale kostenaftrekmogelijkheden en geniet een fiscaal tarief dat voordeliger is dan dat van de personenbelasting.
De keerzijde van de medaille is wel dat u het zich niet kunt veroorloven arbeidsongeschikt te worden door ziekte of een ongeval. De maandelijkse uitkering van uw verzekering Gewaarborgd Inkomen is immers begrensd tot 80% van uw loon en dat hebt u bewust laag gehouden. Bovendien moeten de kosten, facturen en de eventuele leningen van uw vennootschap worden betaald, terwijl uw omzet volledig is stilgevallen.

Continuïteit gewaarborgd

De omzetverzekering bevrijdt u van die financiële kopzorgen. Ze is het best van al te omschrijven als een bijkomende verzekering Gewaarborgd Inkomen mocht u door ziekte of een ongeval buiten strijd raken. U neemt de polis op naam van uw vennootschap, met u als verzekerde. Uw vennootschap betaalt de premie en is ook de begunstigde van het contract. Anders gezegd: de maandelijkse uitkering als u arbeidsongeschikt bent, wordt aan uw vennootschap betaald. Zo kunt u de financiële verplichtingen op naam van uw zaak blijven nakomen en eventueel een tijdelijke plaatsvervanger onder de arm nemen zonder al te veel andere middelen te moeten aanwenden.

Zestig procent én fiscaal aftrekbaar

De maximum verzekerbare uitkering bedraagt 60% van de omzet van uw vennootschap na aftrek van enerzijds eventuele handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, en anderzijds 80% van uw bruto belastbaar beroepsinkomen. Dat laatste kan u immers verzekeren in een polis Gewaarborgd Inkomen.
De premie van de omzetverzekering wordt berekend aan de hand van uw resultatenrekening van de laatste twee jaar. Goed om weten: hij is fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap.

Een voorbeeld

Stel dat uw omzet na de hoger vermelde eventuele aftrekposten 100.000 euro bedraagt. Om hogere progressieve belastingtarieven en RSZ-bijdragen te vermijden, beperkt u uw jaarloon tot 36.000 euro. Hiervan kunt u maximum 80% verzekeren in een polis Gewaarborgd Inkomen, zijnde 28.800 euro. Het maximum verzekerbare bedrag van uw omzetverzekering beloopt dan: 60% van 100.000 euro min 28.800 euro = 31.200 euro. Dit bedrag wordt dan omgezet in een ongetwijfeld welgekomen maandelijkse uitkering aan uw vennootschap zolang u door ziekte of een ongeval niet aan werken toekomt.

Vereffening

Het kan natuurlijk altijd dat uw vennootschap door uw fysieke problemen in vereffening gaat. In dat geval zal de verzekeringsmaatschappij een kapitaal uitkeren aan uw vennootschap en daarna de polis stopzetten. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden, met name aangaande de duur, de aard en de graad van uw arbeidsongeschiktheid.

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info