Vorige verliezen na wijziging van de controle over uw onderneming

Vorige verliezen na wijziging van de controle over uw onderneming

De verliezen die uw vennootschap in vorige jaren maakte, kunnen in latere tijdperken nog van de winst worden afgetrokken. Wanneer er een ‘controlewissel’ plaats vindt in de loop van het jaar, gaan de vorige verliezen in principe echter verloren. Met andere woorden: de vorige verliezen mogen niet meer worden afgetrokken van latere winsten. Hieronder wordt het hoe en waarom van deze regel uit de doeken gedaan.

Wie heeft controle over een vennootschap ?

Kortweg kan gezegd worden dat u 'controle' heeft over een vennootschap, wanneer u de bevoegdheid heeft om de meerderheid van de bestuurders aan te stellen of een beslissende invloed heeft op het beleid van de onderneming.

Waarom gaan verliezen verloren: handel in 'verliesvennootschappen' ?

Op een gegeven moment ontstond er een handel in verliesvennootschappen. Een winstgevende onderneming ging daarbij de controle verwerven over een verlieslatende vennootschap, om de eigen winsten er tegen af te zetten. Hierdoor moet de winstgevende vennootschap natuurlijk minder belasting belasten.
Het gebruik van deze techniek is al sinds de jaren negentig uitgesloten. De vorige verliezen van een vennootschap zijn immers niet meer aftrekbaar, wanneer er tijdens het jaar een wijziging in de controle plaatsvindt.

Hoe vorige verliezen toch behouden na controlewissel ?

Het zou wel erg streng zijn als de vorige verliezen bij iedere controlewissel volledig zouden verloren gaan. Daarom blijven de verliezen toch aftrekbaar als de controlewissel verantwoord is. De wet eist dat de wijziging is ingegeven door 'rechtmatige financiële of economische behoeften'.
Volgens de administratie moet het bestaan van deze behoeften worden beoordeeld in hoofde van de onderneming die de controlewissel ondergaat. Dit wil zeggen dat het niet voldoende is dat de overnemers en financiële of economische reden hebben om de controle te verwerven. Het feit dat ook zij eventueel baat hebben bij de overname, is niet van belang.
Er is zeker sprake van een verantwoorde controlewissel wanneer een onderneming in moeilijkheden wordt overgenomen, met het oog op het behoud van (een gedeelte van) de tewerkstelling en het voortzetten van de activiteit van de onderneming. Het voortzetten van dezelfde activiteit is volgens sommige rechtspraak niet absoluut noodzakelijk: deze voorwaarde staat  immers niet in de wet. De administratie houdt er echter wel aan vast. Het is echter wel duidelijk dat de overname van 'slapende' vennootschappen die al jaren niet meer actief zijn, door de administratie en de rechtspraak nooit zullen worden aanvaard.
Ook het wijzigen van de activiteit van een vennootschap, na het verwerven van de controle, blijft echter gevaarlijk. Het is aangewezen er met uw fiscaal raadgever over te praten en eventueel een ruling aan te vragen bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen.  

Opgelet !

De hierboven besproken regels zijn ook van belang voor de niet-verleende investeringsaftrek en de niet-verleende notionele interestaftrek wegens onvoldoende winst in een vorig jaar. Deze aftrekken kunnen worden overgedragen, naar jaren waarin uw bedrijf wel voldoende winst maakt. Ook deze 'aftrekken' gaan verloren als uw vennootschap een onverantwoorde controlewissel ondergaat.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief