Hoeveel betaalt u voor het bekendmaken van vennootschapsakten in 2012?

Hoeveel betaalt u voor het bekendmaken van vennootschapsakten in 2012?

De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Vanaf 1 januari 2012 betaalt u weer een beetje meer vergeleken met vorig jaar.

De bekendmaking van vennootschapsakten is heel belangrijk. Vennootschapsakten kunnen maar aan derden worden tegengeworpen vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van hadden.

Akten

De kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bedragen nu:

1° voor ondernemingen:

196,20 euro of 237,40 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en

122,60 euro of 148,35 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

2° voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen:

130,00 euro of 157,30 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en

98,10 euro of 118,70 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

3° voor mededelingen zoals de neerlegging van de (geconsolideerde) jaarrekening:

59,10 euro of 71,51 euro incl. 21% btw.

Aankondigingen

Als u in het Belgisch Staatsblad een aankondiging wil inlassen, komt dit op 4,50 euro of  5,45 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 karakters (o.m. voor de oproeping tot de algemene vergadering, faillissement, liquidatiebonus). De publicatie is gratis als u de tekst online invoert.

Aanbestedingsberichten

Vanaf 1 januari 2011 is het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) geïntegreerd bij de FOD Personeel en Organisatie: dienst e-Procurement. Voor Belgische overheidsopdrachten is er sindsdien slechts één officieel kanaal: de applicatie e-Notification. Het Bulletin der Aanbestedingen is volledig in deze applicatie geïntegreerd. De website is het officiële Bulletin der Aanbestedingen. Aankondigingen die op Belgisch niveau moeten worden gepubliceerd, zijn pas officieel als die op e-Notification zijn verschenen. Ondernemers kunnen alle aankondigingen, bestekken en documenten online raadplegen. Ze kunnen zich gratis registreren en zoekprofielen instellen. Op basis van die zoekprofielen ontvangt de ondernemer een e-mail met een overzicht van de aankondigingen die voor hem belangrijk zijn. Aankondigingen moet u via de toepassing e-Notification naar het BDA verzenden (gratis).

Wijze van betaling

U kan de publicatiekosten betalen:

met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad;

met een postwissel;

een overschrijving of storting op rekeningnummer BE 48 6792 0055 0227, met als BIC-code PCHQBEBB op naam van het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief