Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening en sociale balans

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening en sociale balans

Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. Ook de sociale balans is aangepast. Jaarrekeningen die u vanaf 26 maart 2012 via het internet neerlegt, moeten aan de nieuwe vereisten voldoen. Ondernemingen die de nieuwste modellen al eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

Volledig en verkort model

Neerleggingsplichtige ondernemingen moeten één van de standaardmodellen gebruiken van de Nationale Bank. Grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen moeten het volledig model gebruiken en niet-beursgenoteerde kleine ondernemingen gebruiken het verkort model.

Lijst van rekenkundige en logische controles

Het nieuwe volledig model en het nieuwe verkort model van de jaarrekening stemt overeen met het koninklijk besluit van 7 november 2011 (BS 21 november 2011). Dat besluit is in werking getreden op 1 december 2011 en brengt aanpassingen aan het Wetboek van Vennootschappen aan. Vennootschappen die het volledig schema gebruiken en die niet meer dan één van de omvangcriteria van artikel 16, §1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen overschrijden (jaaromzet exclusief btw: 29.200.000 euro, balanstotaal: 14.600.000 euro, jaargemiddelde van het personeelsbestand: 250), moeten hun oprichtingskosten niet meer verantwoorden in de toelichting. Die vereenvoudiging maakte een aanpassing nodig van de lijst van rekenkundige en logische controles. De volledig aangepaste lijst kan u terugvinden op de website van de Balanscentrale (Jaarrekeningen neerleggen > Rekenkundige en logische controles).

Rubriek VOL 5.5.2 en VKT 5.2.2

Er wordt een nieuwe reden voorzien om de jaarrekening van elke onderneming waarvoor een neerleggende onderneming onbeperkt aansprakelijk is, niet bij de jaarrekening te voegen van de neerleggende onderneming. In dat geval moet de reden worden vermeld door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B, C). Een nieuwe 'code D' kan worden gebruikt als de jaarrekening van de vermelde onderneming 'een maatschap, een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap' is.

Sociale balans

De wijzigingen aan de sociale balans zijn tekstueel van aard. Waar enkel sprake was van "werknemers ingeschreven in het personeelsregister" wordt nu vermeld "werknemers waarvoor een Dimona-verklaring is ingediend of die ingeschreven zijn in het algemeen personeelsregister". Als een tewerkstelling uitgesloten is van het toepassingsgebied van de DIMONA, moet de werknemer in het algemeen personeelsregister worden vermeld. Die wijzigingen brengen de sociale balans in overeenstemming met de huidige reglementering inzake DIMONA en het personeelsregister.

Tijdstip

De Balanscentrale aanvaardt de nieuwe modellen vanaf 12 december 2011, maar de vennootschappen zijn voorlopig niet verplicht om ze te gebruiken. Vennootschappen die hun jaarrekening in xbrl willen neerleggen, kunnen de nieuwe rubrieken pas vanaf 26 maart 2012 opnemen in een xbrl-bestand. Vennootschappen die de nieuwste modellen eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.

Klik hier voor de nieuwe versie van de standaarddocumenten "Volledig model van jaarrekening voor ondernemingen" en "Verkort model van jaarrekening voor ondernemingen"

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info