Bereken zelf hoeveel uw bedrijfswagen u gaat kosten

Bereken zelf hoeveel uw bedrijfswagen u gaat kosten

Eén van de meest in het oog springende fiscale maatregelen van de regering Di Rupo I is ongetwijfeld het nieuwe regime inzake bedrijfswagens. Er werd al heel wat over geschreven. We lichten hier kort voor u de nieuwe formule toe, zodat u zelf kan berekenen wat uw bedrijfswagen u vanaf nu gaat kosten.

Voordeel van alle aard

Wanneer u als werknemer of zelfstandig bedrijfsleider beschikt over een bedrijfswagen, geniet u een voordeel van alle aard. U wordt immers geacht een voordeel te genieten, omwille van het privégebruik van de wagen. Op dit voordeel wordt u belast.
Sinds januari 2012 wordt het voordeel met een nieuwe formule berekend.

Elementen die in de berekening worden gebruikt

Een eerste belangrijk element is de catalogusprijs van de wagen. Hiermee wordt bedoeld de prijs inclusief de btw en alle opties, maar zonder rekening te houden met eventuele kortingen die u gekregen heeft.

Vervolgens wordt de CO2-uitstoot in aanmerking genomen. De gegevens over CO2-uitstoot worden meegedeeld door de Directie Inschrijving Voertuigen. Om de CO2-uitstoot in aanmerking te laten komen, zijn er nog twee andere elementen relevant: de referentie-uitstoot en het CO2-basispercentage. De referentie-uitstoot bedraagt 115 g/km voor benzinewagens en 95 g/km voor dieselwagens en kan jaarlijks aangepast worden. Het basispercentage bedraagt 5,5 %, maar wordt verhoogd met 0,1% per gram CO2 als uw wagen een hogere uitstoot heeft dan de referentie-uitstoot. Als uw wagen minder uitstoot dan de referentie, wordt het basispercentage verlaagd met 0,1 % per gram.

Voorbeeld. Stel: een dieselauto met een uitstoot van 175 g/km. De referentie-uitstoot bedraagt voor dieselwagens 95 g/km. De wagen stoot dus 80 gram CO2 meer uit dan de referentie. Het basispercentage van 5,5% moet dan ook overeenkomstig verhoogd worden: 0,1% x 80 = 8 %. Het totale in rekening te brengen percentage wordt dan 5,5% + 8% = 13,5 %. Het op deze manier berekende percentage mag echter nooit lager zijn dan 4 % of hoger dan 18 %.

Tenslotte moet het bedrag vermenigvuldigd worden met 6/7. Op deze manier draagt ook de werkgever bij, die moet namelijk 17 % van het voordeel opnemen als verworpen uitgave. Met andere woorden op 1/7 van het voordeel wordt de werkgever belast.

Nieuwe formule

Deze elementen leiden uiteindelijk tot de volgende formule:

Benzinewagens: catalogusprijs x [ 5,5 % + (CO2 -115) x 0,1%] x 6/7

Dieselwagens: catalogusprijs x [ 5,5 % + (CO2 -95) x 0,1%] x 6/7

Het volgens deze formule berekende bedrag mag nooit lager zijn dan 820 euro. Let wel op: dit bedrag moet nog geïndexeerd worden. Voor het inkomensjaar 2012 komt dit uiteindelijk op 1200 euro. Dit is het minimumbedrag waarop u sowieso belast zal worden.

En hoe zit het met de RSZ?

Op bedrijfswagens moet een patronale solidariteitsbijdrage betaald worden. Vanaf 1 januari 2012 wordt de bijdrage volgens een basisformule berekend. De basisformule wordt vervolgens vermenigvuldigd met een indexeringscoëfficiënt (1,1641).

Benzine: {[(CO2-uitstoot x EUR 9) - 768 ] / 12 } x 1,1641

Diesel: {[(CO2-uitstoot x EUR 9) - 600 ] / 12 } x 1,1641

LPG: {[(CO2-uitstoot x EUR 9) - 900 ] / 12 } x 1,1641

Elektrisch: EUR 20,83 x 1,1641

Nouvelles

En Flandre comme à Bruxelles, le Gouvernement régional opte pour le prêt au bail commercial afin de soutenir les locataires d'immeubles commerciaux. Le bailleur aussi y trouve son compte, car il a la certitude de recevoir le paiement d'au moins une partie du loyer.

Lorsqu'un employeur met une voiture de société à la disposition d'un travailleur salarié ou d'un dirigeant d'entreprise, ce travailleur salarié ou ce dirigeant d'entreprise est imposé sur l'avantage qui en résulte. Le calcul de l'avantage dépend entre autres de l'émission de CO2 du véhicule par rapport à l'émission moyenne du parc automobile belge. En 2020, après deux années de hausse, cette émission moyenne est repartie à la baisse. Une bonne nouvelle pour le climat, mais une moins bonne nouvelle pour votre portefeuille.

Qui dit CSA pense immédiatement aux nouvelles règles concernant les sociétés. Une SRL sans capital, de nouvelles règles en matière de droit de vote, une nouvelle définition de la société coopérative... Mais pas mal de choses ont également changé pour les administrateurs.

Abonnez-vous à notre lettre d'info