De nieuwe belasting op inverkeerstelling nader bekeken

De nieuwe belasting op inverkeerstelling nader bekeken

Sinds begin maart is de Vlaamse regeling inzake de belasting op inverkeerstelling of BIV grondig hertekend. Naast de CO2-uitstoot, zullen nu ook de andere schadelijke emissies mee in rekening worden gebracht. We doen de gevolgen die de nieuwe regeling voor u kan hebben, kort uit de doeken.

De BIV is een belasting op voertuigen die op de openbare weg worden gebruikt in België. Niet enkel auto's, maar ook vaartuigen en vliegtuigen zijn er aan onderworpen.

Elementen van de berekening

Het bedrag van de belasting wordt in Vlaanderen (vanaf 1 maart 2012) bepaald door de volgende vier factoren :

de CO2-uitstoot - opgenomen in een breuk, waarbij de CO2-uitstoot in de teller staat en de noemer steeds “250” bedraagt. Dit resultaat wordt dan verheven tot de zesde macht : zo hebben kleine verschillen een grotere impact bij een hoge uitstoot;

de uitstoot van andere vervuilende stoffen - op basis van de euro-emissienormcategorie van euro 0 tot euro 6;

het brandstoftype - met een neerwaartse correctiefactor voor LPG en aardgas;

de leeftijd van de auto : per jaar gaat er 10 % af,  voor wagens die 9 jaar oud zijn, of ouder, moet dan nog maar 10 % van het bedrag voor een nieuwe auto betaald worden.

De referentie-uitstoot verlaagt ieder jaar (met 4,5 gram) : hierdoor zal een auto die nu 100 gram CO2 uitstoot volgend jaar even zwaar belast worden als een auto met een uitstoot van 104,5 gram nu. Dit is een incentive voor steeds meer milieuvriendelijke auto's.

Er moet dus met heel wat technische gegevens rekening gehouden worden om het correcte verschuldigde bedrag te berekenen. De Vlaamse belastingdienst heeft daarvoor speciaal zelf in een berekeningstool voorzien :

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top.

Minimum en maximum

De minimumheffing bedraagt 40 euro (o.a. voor oldtimers).

De maximumheffing bedraagt 10.000 euro.

Overgangsmaatregelen

Wat als u nu al eerder een auto had besteld, en u zich had gebaseerd op de vroegere berekeningsformule. In dat geval kan de nieuwe berekeningsformule u duur te staan komen. Om daaraan tegemoet te komen, zijn er  twee overgangsregelingen.

Tot 31 april 2012 blijven de oude en de nieuwe formule naast elkaar bestaan.

Voor particulieren die een tweedehandswagen kopen en inschrijven, geldt er een bijzondere overgangsregeling tot eind 2013. De verschuldigde BIV wordt deels berekend volgens de oude formule en deels volgens de nieuwe formule. In concreto gelden de volgende formules :

van 1 maart 2012 tot 31 december 2012 : 67 % volgens de oude formule en 33 % volgens de nieuwe formule;

van 1 januari 2013 tot eind december 2013 : 33 % volgens de oude formule en 67 % volgens de nieuwe formule.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief