Giften: de fiscale gevolgen

Giften: de fiscale gevolgen

Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Waarom dit jaar eens geen gift doen aan een goed doel. U kan een instelling met een belangrijke maatschappelijke functie ondersteunen en tegelijk zelf een fiscaal voordeel doen. Giften zijn immers onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Giften aan erkende instellingen

Enkel giften aan erkende instellingen zijn aftrekbaar. Het moet niet gaan om Belgische instellingen: ook instellingen gevestigd in een ander land van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) komen in aanmerking.

De administratie heeft een uitgebreide lijst opgesteld met de erkende Belgische instellingen die u op de site van de fiscus kan terugvinden. 

Een minimaal en maximaal bedrag

U moet minimaal 40 euro geven per instelling opdat de gift aftrekbaar zou zijn. Geeft u dus 20 euro aan vzw A en 20 euro aan vzw B, dan kan u de gift niet aftrekken. Geeft u echter in januari 15 euro aan vzw C en nog eens 25 euro aan dezelfde vzw C in september, dan heeft u wel een voldoende grote gift gedaan aan deze instelling. U hoeft de gift dus niet in één keer te doen, opdat ze aftrekbaar zou zijn.

Een gift moet gebeuren in geld: het schenken van voedsel aan de voedselbank of van kleren aan spullenhulp is dus niet aftrekbaar. Er geldt enkel een uitzondering voor de schenking van kunstwerken aan musea: daarvoor moet evenwel een bijzondere procedure gevolgd worden (o.a. schatting van de waarde van het werk...).

Er geldt ook een maximum: dit bedraagt 10 % van uw totale netto-inkomen, met een absoluut bedrag van 365.950 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2013).

De instelling zal dan een fiscaal attest uitreiken. Dat attest heeft u nodig om de gift te kunnen aftrekken.

Ook vennootschappen kunnen een gift doen. Ook hier geldt de voorwaarde van een minimum: 40 euro. En een maximum: 5 % van het belastbaar inkomen na de zgn. 'eerste bewerking' met een maximum van 500.000 euro (dit bedrag wordt niet geïndexeerd). Voor vennootschappen is een gift in natura, ook in de vorm van kunstwerken, uitgesloten.

Voorbeeld

Uw vennootschap heeft een belastbaar inkomen van 25. 000 euro (na de eerste bewerking). U doet een gift van 1.500 euro. U kan echter maximaal 1.250 euro 'fiscaal' gebruiken. De andere 250 euro kan u niet aftrekken, maar zal als verworpen uitgave bij uw winst worden geteld.

Nouvelles

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

On ne peut pas véritablement parler de délai. En réalité, les sociétés qui tardent à déposer leurs comptes annuels ne devront pas payer de contribution spéciale pour dépôt tardif. Mais le délai accordé n’est que de 2 mois.

Par le passé, le législateur a déjà entrepris plusieurs tentatives pour inciter l’épargnant belge à investir en actions en lui offrant des avantages fiscaux. Les deux initiatives les plus récentes sont les « tax shelters ». L’un pour entreprises débutantes, l’autre pour entreprises de croissance. Le Corona III constitue une troisième initiative en ce sens.

Abonnez-vous à notre lettre d'info