Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: Waalse steunzones eindelijk erkend

Werkgevers die investeren in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone en nieuwe werknemers aanwerven, kunnen voor die werknemers een tijdelijke verlaging van de loonkost genieten. De gewesten leggen de steunzones vast. Over de steunzones in het Vlaams Gewest informeerden wij u in juli 2017. Sinds 1 november 2017 heeft ook het Waals Gewest steunzones afgebakend.

Steunzones

De gewesten beschikken over een termijn van drie jaar na een 'kennisgeving' van collectief ontslag, om een steunzone voor maximum zes jaar voor te stellen. De steunzone wordt pas definitief wanneer de federale minister van Financiën zijn goedkeuring geeft en de steunzone in een koninklijk besluit wordt opgenomen.
Het Waals Gewest heeft nu vier steunzones afgebakend binnen een straal van 40 km rond de volgende sites die door collectief ontslag werden getroffen:

een steunzone rond Seraing (de site van Arcelor Mittal)

een steunzone rond Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit)

een steunzone rond Charleroi (de site van Caterpillar)

een steunzone rond Frameries (de site van Doosan)

Het Waals Gewest heeft de steunzones afgebakend voor een periode van 6 jaar, die op 1 november 2017 is aangevangen.

De steunzones zijn samengesteld uit bedrijvenparken waarvan de kadastrale percelen zijn opgenomen in de bijlagen bij het koninklijk besluit (voor het Waals Gewest is dit het KB van 22 oktober 2017 dat in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017 is verschenen). Een onderneming die een investering verricht in het Waals Gewest, maar op een perceel dat niet is opgenomen in één van deze bijlagen, kan dus niet van deze fiscale gunstmaatregel genieten.

Op de website http://geoportail.wallonie.be kunnen werkgevers/investeerders zelf opzoeken of hun investering in een Waalse steunzone is gelegen.
N.B. Op de website www.geopunt.be kan u de Vlaamse steunzones terugvinden.

Tijdelijke fiscale steun voor bijkomende tewerkstelling

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar genieten van een tijdelijke verlaging van de loonkost. Dit vertaalt zich in een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven. Die extra tewerkstelling moet wel gedurende 3 jaar (kmo's) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.
De vrijstelling wordt niet verleend als de timing van de verwachte voltooiing van de investering ruim wordt overschreden (dubbel zolang als de verwachte voltooiing), of als niet wordt aangetoond dat de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen betrekking hebben op de investering.

Contactpunt Waals gewest

Het 'Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek' van het Waals Gewest is aangeduid als 'Contactpunt Steunzones' voor het Waals Gewest.
N.B. Voor het Vlaams Gewest fungeert het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid als 'Contactpunt Steunzones'.

Aanvraagformulier

Wil u van deze fiscale steunmaatregel genieten, dan moet u vóór de aanvang van de investering het formulier nr. 274 SZ - 2016 indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Afhankelijk van de vestiging van uw woonplaats/maatschappelijke zetel is dit:

voor het Vlaams Gewest => KMO Centrum Aalst - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing, Dr. André Sierensstraat 16, bus 1, 9300 Aalst, tel. 0257/736.60, kmo.aalst.bv@minfin.fed.be

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest => KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel, tel. 0257/529.90, kmo.bv.bru2.prp.pme@minfed.fed.be

voor het Waals gewest (met uitzondering van het Duits taalgebied) => Centre PME Mons - Centre de Documentation - Précompte professionnel, avenue Mélina Mercouri 1, 7000 Mons, tél. 0257/881.10, pme.mons.prp@minfin.fed.be

voor het Duits taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) => Polyvalent Centrum Eupen - Cel Bedrijfsvoorheffing, Rue de Verviers 8, 4700 Eupen, tél. 0257/886.30, p.eupen.prp@minfin.fed.be

Voor werkgevers die een investering verrichten in één van de Waalse steunzones, is de deadline 31 oktober 2023.

Nieuws

De manier waarop de gratis ter beschikking stelling van een woning aan een werknemer of bedrijfsleider wordt gewaardeerd, ligt al lang onder vuur. De regering heeft nu aangekondigd de regels aan te passen. De waarde wordt berekend met de nieuwe formule: KI ◊ 100/60 ◊ 2.

Het btw-boetesysteem krijgt een facelift. Bij bepaalde eerste inbreuken te goeder trouw wordt de boete vanaf nu automatisch kwijtgescholden. Om dit mogelijk te maken heeft de fiscus een interne instructie aangepast. Het WBTW en de bijhorende KBís worden niet gewijzigd.

In principe zijn kosten aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn gemaakt of gedragen. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting komt daar verandering in voor de kosten die eigenlijk betrekking hebben op een ander boekjaar.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief