Wat betaalt u voor het bekendmaken van mededelingen, aankondigingen en akten?

Ondernemingen en verenigingen betalen vanaf 1 maart 2016 meer voor de bekendmaking van hun akten in de ‘Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Het tarief voor de publicatie van een aankondiging wijzigt niet ten opzichte van 2015. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat de jaarrekening werd ingediend, worden geschrapt.

Mededelingen

Onder de rubriek 'Mededelingen' vallen de bekendmakingen dat er een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening werd neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De kosten die bij de neerlegging van een jaarrekening moeten worden betaald, bestaan uit:

de openbaarmakingskosten verschuldigd aan de Nationale Bank van België;

de bekendmakingskosten voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (*);

de bijdrage in de werkingskosten van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;

de bijdrage in de werkingskosten van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (ACCOC);

21% btw op de twee eerste bedragen.

(*) Let op. Een wet van 18 december 2015 heeft ons boekhoudrecht afgestemd op de Europese 'boekhoudrichtlijn'. De regering wil met die omzetting de administratieve lasten (kosten?) voor vennootschappen verminderen. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat de jaarrekening werd ingediend, worden geschrapt. De schrapping is van toepassing op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2015.

Het tarief dat de Nationale Bank vroeg sinds 1 januari 2015 voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de mededeling dat er een (geconsolideerde) jaarrekening werd neergelegd, bedroeg 61,20 euro exclusief btw.

Aankondigingen

Onder de rubriek 'Aankondigingen' vallen bijvoorbeeld de oproepingen tot een algemene vergadering of de aankondigingen van een faillissement of gerechtelijk akkoord.
Het geïndexeerde bedrag voor publicatie in het Belgisch Staatsblad van zo'n aankondiging, blijft gelijk en bedraagt dus ook in 2016: 4,70 euro, exclusief btw per regel. Mét btw wordt dat een bedrag van 5,69 euro. Een regel mag bovendien niet meer dan 70 karakters tellen.
U kan trouwens de tekst beter online invoeren want dat kost u niets. 

Akten

Mededelingen en aankondigingen mogen niet worden verward met de bekendmaking van akten. De tarieven voor de bekendmaking van een akte van een vereniging of van een onderneming worden pas op 1 maart geïndexeerd en niet op 1 januari. Uw rechtsvorm (onderneming of vereniging), het onderwerp van uw akte (oprichtingsakte of wijzigingsakte zoals wijziging van statuten, ontslagen en benoemingen) en de wijze van neerlegging (neerlegging op papier of elektronische neerlegging) bepalen het tarief dat u moet betalen.

Het Bestuur van het Belgisch Staatsblad hanteert volgende tarieven (excl. 21% btw) vanaf 1 maart 2016 voor ondernemingen:
• oprichtingsakte neergelegd op papier: € 219,40
• oprichtingsakte elektronisch neergelegd: € 177,20
• wijzigingsakte neergelegd op papier of elektronisch: € 128,70

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's), stichtingen, organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term 'verenigingen' betalen vanaf 1 maart 2016 (excl. 21% btw):
• oprichtingsakte neergelegd op papier: € 151,90
• oprichtingsakte elektronisch neergelegd: € 109,70
• wijzigingsakte neergelegd op papier of elektronisch: € 103,00

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief