Geïndexeerde bedragen personenbelasting aanslagjaar 2017

De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2017 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen. In dit overzicht staan enkel de federale bedragen. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald (bv. dienstencheques) werden niet opgenomen.

Hieronder de bedragen voor aanslagjaar 2017, dat zijn uw inkomsten van dit jaar. Achter ieder bedrag vindt u tussen haakjes het geïndexeerde bedrag voor aanslagjaar 2016 (dat zijn de bedragen die u in juni nodig heeft voor uw aangifte PB).

Belastingvrije som en gezinssituatie

Belastingvrije som en verhoogde belastingvrije som

Belastingvrije som: 7.130 EUR (7.090 EUR)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.420 EUR (7.380 EUR)

Grensbedrag om recht te hebben op hogere belastingvrije som: 26.510 EUR (26.360 EUR)

Verhoging belasting vrije som voor gehandicapte belastingplichtige: 1.520 EUR (1.510 EUR)

Personen ten laste

Verhoging belastingvrije som voor personen ten laste 
- één kind: 1.520 EUR (1.510 EUR)
- twee kinderen: 3.900 EUR (3.880 EUR)
- drie kinderen: 8.740 EUR (8.700 EUR)
- vier kinderen: 14.140 EUR (14.060 EUR)
- meer dan vier kinderen (supplement per kind): 5.400 EUR (5.370 EUR)

Bijkomende toeslag voor kinderen onder de drie jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken): 570 EUR (560 EUR)

Voor andere personen ten laste die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt: 3.030 EUR (3.010 EUR)  (hier moet het gaan om ascendenten (ouders en grootouders) of broer/zus)

Voor iedere andere persoon ten laste: 1.520 EUR (1.510 EUR)

Verhoging belastingvrije som alleenstaande met kinderen ten laste: 1.520 EUR (1.510 EUR)

Maximumbedrag eigen nettobestaansmiddelen (kind ten laste): 3.140 EUR (3.120 EUR)

Verhoogd bedrag voor kind van alleenstaande: 4.530 EUR (4.500 EUR)

Verhoogd bedrag voor gehandicapt kind van alleenstaande: 5.750 EUR (5.720 EUR)

Onderhoudsgeld dat niet meetelt als bestaansmiddel: 3.140 EUR (3.120 EUR)

Bezoldiging studentenjob die niet meetelt als bestaansmiddel: 2.610 EUR (2.600 EUR)

Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot

Huwelijksquotiënt: 10.290 EUR (10.230 EUR)

Maximaal inkomen meewerkende echtgenoot uit eigen beroepsactiviteit: 13.360 EUR (13.290 EUR)

Beroepsinkomsten en roerende inkomsten

- Vrijgesteld bedrag PC privé: 840 EUR (zelfde bedrag, 840 EUR)
- Grensbedrag bruto belastbare bezoldiging om aan 'plan' te kunnen deelnemen: 33.170 EUR  32.990 EUR)

Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling: 380 EUR (zelfde bedrag, 380 EUR)

Minimum voordeel van alle aard voor privégebruik bedrijfswagen: 1.260 EUR (1.250 EUR)

Maximumbedrag auteursrechten die als roerende inkomsten worden aangemerkt: 57.790 EUR   (57.270 EUR)

Bedragen die de komende jaren niet geïndexeerd worden

De regering Michel I heeft beslist de bedragen van enkele (vooral) belastingverminderingen tot en met aanslagjaar 2018 niet te indexeren. Deze bedragen blijven behouden op het bedrag zoals het gold voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten uit 2013!). 

Woonbonus (federaal)

Maximumbedrag kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies (samen): 2.260 EUR
Verhoogd basisbedrag tijdens de eerste tien jaar: 750 EUR
Bijkomende verhoging tijdens eerste tien jaar bij drie kinderen ten laste: 80 EUR
Aftrekbare giften  minimumbedrag: 40 EUR

Sparen

Maximumbedrag pensioensparen: 940 EUR

Vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito's: 1.880 EUR

Maximumbedrag werkgeversaandelen: 750 EUR

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief