Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: Waalse steunzones eindelijk erkend

Werkgevers die investeren in een zogenaamde steunzone of ontwrichte zone en nieuwe werknemers aanwerven, kunnen voor die werknemers een tijdelijke verlaging van de loonkost genieten. De gewesten leggen de steunzones vast. Over de steunzones in het Vlaams Gewest informeerden wij u in juli 2017. Sinds 1 november 2017 heeft ook het Waals Gewest steunzones afgebakend.

Steunzones

De gewesten beschikken over een termijn van drie jaar na een 'kennisgeving' van collectief ontslag, om een steunzone voor maximum zes jaar voor te stellen. De steunzone wordt pas definitief wanneer de federale minister van Financiën zijn goedkeuring geeft en de steunzone in een koninklijk besluit wordt opgenomen.
Het Waals Gewest heeft nu vier steunzones afgebakend binnen een straal van 40 km rond de volgende sites die door collectief ontslag werden getroffen:

een steunzone rond Seraing (de site van Arcelor Mittal)

een steunzone rond Sambreville (de site van Saint Gobain Sekurit)

een steunzone rond Charleroi (de site van Caterpillar)

een steunzone rond Frameries (de site van Doosan)

Het Waals Gewest heeft de steunzones afgebakend voor een periode van 6 jaar, die op 1 november 2017 is aangevangen.

De steunzones zijn samengesteld uit bedrijvenparken waarvan de kadastrale percelen zijn opgenomen in de bijlagen bij het koninklijk besluit (voor het Waals Gewest is dit het KB van 22 oktober 2017 dat in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2017 is verschenen). Een onderneming die een investering verricht in het Waals Gewest, maar op een perceel dat niet is opgenomen in één van deze bijlagen, kan dus niet van deze fiscale gunstmaatregel genieten.

Op de website http://geoportail.wallonie.be kunnen werkgevers/investeerders zelf opzoeken of hun investering in een Waalse steunzone is gelegen.
N.B. Op de website www.geopunt.be kan u de Vlaamse steunzones terugvinden.

Tijdelijke fiscale steun voor bijkomende tewerkstelling

Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar genieten van een tijdelijke verlaging van de loonkost. Dit vertaalt zich in een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven. Die extra tewerkstelling moet wel gedurende 3 jaar (kmo's) of 5 jaar (andere ondernemingen) behouden blijven.
De vrijstelling wordt niet verleend als de timing van de verwachte voltooiing van de investering ruim wordt overschreden (dubbel zolang als de verwachte voltooiing), of als niet wordt aangetoond dat de nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen betrekking hebben op de investering.

Contactpunt Waals gewest

Het 'Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek' van het Waals Gewest is aangeduid als 'Contactpunt Steunzones' voor het Waals Gewest.
N.B. Voor het Vlaams Gewest fungeert het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid als 'Contactpunt Steunzones'.

Aanvraagformulier

Wil u van deze fiscale steunmaatregel genieten, dan moet u vóór de aanvang van de investering het formulier nr. 274 SZ - 2016 indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Afhankelijk van de vestiging van uw woonplaats/maatschappelijke zetel is dit:

voor het Vlaams Gewest => KMO Centrum Aalst - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing, Dr. André Sierensstraat 16, bus 1, 9300 Aalst, tel. 0257/736.60, kmo.aalst.bv@minfin.fed.be

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest => KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing, Kruidtuinlaan 50, bus 3406, 1000 Brussel, tel. 0257/529.90, kmo.bv.bru2.prp.pme@minfed.fed.be

voor het Waals gewest (met uitzondering van het Duits taalgebied) => Centre PME Mons - Centre de Documentation - Précompte professionnel, avenue Mélina Mercouri 1, 7000 Mons, tél. 0257/881.10, pme.mons.prp@minfin.fed.be

voor het Duits taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) => Polyvalent Centrum Eupen - Cel Bedrijfsvoorheffing, Rue de Verviers 8, 4700 Eupen, tél. 0257/886.30, p.eupen.prp@minfin.fed.be

Voor werkgevers die een investering verrichten in één van de Waalse steunzones, is de deadline 31 oktober 2023.

Nieuws

De Balanscentrale, onderdeel van de Nationale Bank van België (NBB), voert vanaf januari 2022 wijzigingen door die een impact kunnen hebben op de manier waarop u een jaarrekening neerlegt. Een neerlegging op papier is niet meer mogelijk, online wordt eenvoudiger.

Op 12 oktober 2021 publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies over de alarmbelprocedure onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De toepassing van de alarmbelprocedure hangt in grote mate af van de waarderingsregels die het bestuursorgaan hanteert. Bestuurders die de regels correct toepassen, vermijden de bijzondere aansprakelijkheid die zij kunnen oplopen.

Werknemers die een bedrijfswagen ter beschikking krijgen van hun werkgever, worden belast op een voordeel van alle aard. Dat voordeel is gebaseerd op de cataloguswaarde van het voertuig. Als de werkgever daar ook nog een tankkaart bij geeft, dan heeft dat geen impact op dat voordeel. Maar hoe zit het als de werknemer elektriciteit “tankt” op kosten van de werkgever?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief