Het btw-pakket in een notendop

Het btw-pakket in een notendop

Op 1 januari 2010 zijn de btw-regels voor grensoverschrijdende diensten gewijzigd door de invoering van de zogenaamde VAT package of btw-pakket. De hervorming is heel ingrijpend. Elke onderneming dus ook uw onderneming wordt erdoor beïnvloed.

Plaatsbepalingregels

Vanaf 1 januari 2010 bestaan er voor de plaatsbepaling van dienstprestaties twee hoofdregels:

één voor dienstprestaties tussen btw-plichtigen (business to business of B2B-handelingen) en;

één voor dienstprestaties aan niet-btw-plichtigen (business to consumer of B2C-handelingen).

Dienstprestaties tussen belastingplichtigen zijn in de regel belastbaar in de lidstaat waar de klant is gevestigd. Diensten aan niet-belastingplichtigen blijven in principe aan btw onderworpen daar waar de dienstverrichter is gevestigd.
Net zoals vroeger blijven er voor specifieke dienstprestaties afwijkingen bestaan (bv. voor diensten van tussenpersonen, organisatie van evenementen, transportdiensten, restaurantdiensten, telecommunicatiediensten, langs elektronische weg verrichte diensten).

Schuldenaar van btw

Voor de meeste B2B-transacties is de vestiging van de afnemer van de dienst doorslaggevend. Als de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst niet in dezelfde lidstaat zijn gevestigd, is voorzien in een nieuwe verlegging van de heffing en moet de afnemer van de dienst de verschuldigde btw voldoen.
Voor B2C-transacties blijft de dienstverrichter schuldenaar van de btw.

Nieuwe btw-formulieren

Om de toepassing van de nieuwe btw-regels te controleren, heeft de fiscus de btw-formulieren aangepast. De nieuwe formulieren die u vanaf 1 januari 2010 moet gebruiken, vindt u op de website van de FOD Financiën.
Het gaat om:

de periodieke btw-aangifte (formulier 625 N 2010);

de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen (formulier 723 N 2010); en

de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers (formulier 725 N 2010).

In de btw-aangifte zijn nieuwe roosters geïntroduceerd: rooster 44 voor de uitgaande handelingen en rooster 88 voor de inkomende handelingen. Let op, enkel de handelingen die zijn onderworpen aan de nieuwe lokalisatieregel en die effectief zijn onderworpen aan btw via een verlegging van heffing moeten in die roosters worden aangegeven.
De btw-aangifte bevat ook een nieuw rooster dat u moet aankruisen in december of het vierde kwartaal ingeval van een nihil jaarlijkse listing. Vanaf dit jaar moet u dus geen "nihil" klantenlisting meer indienen.

Teruggave buitenlandse btw

De hervorming van de aanvraagprocedure van buitenlandse btw is een ander belangrijk onderdeel van het btw-pakket. Vanaf 1 januari 2010 kunnen EU-ondernemingen buitenlandse btw via elektronische weg in hun eigen lidstaat terugvragen. Dus als Belgische btw-plichtige moet u het verzoek tot teruggaaf van buitenlandse btw indienen op een portaalsite van de Belgische belastingadministratie.

Nieuws

De minister van Financiën kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken … De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief