Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

De kosten voor bekendmaking van de akten van uw vennootschap of vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen.

Akten

De kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bedragen nu:

voor ondernemingen:
- 183,90 euro of 222,52 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 115,00 euro of 139,15 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen":
- 121,90 euro of 147,50 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 92,00 euro of 111,32 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor mededelingen (neerlegging van de jaarrekening):
- 55,40 euro of 67,03 euro incl. 21% btw.

Aankondigingen

Als u in het Belgisch Staatsblad een aankondiging wil inlassen, komt dit op 4,30 euro of  5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens (o.m. voor de oproeping tot de algemene vergadering, faillissement, liquidatiebonus). De publicatie is gratis als u de tekst online invoert.

Aanbestedingsberichten

Het tarief voor inlassing in het Bulletin der Aanbestedingen van berichten die u indient op papier, via fax of eenvoudige mail, bedraagt 4,30 euro of 5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens. Ook deze publicatie is gratis voor zover de tekst online wordt ingevoerd.

Wijze van betaling

Net als vorig jaar kan u de publicatiekosten betalen:

met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad;

met een postwissel;

met een overschrijving op rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. De BIC-code voor een internationale overschrijving is PCHQBEBB en de IBA-code BE 48 6792 0055 0227; of

door storting op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

Sinds 1 januari 2022 geldt er in het Vlaams gewest, bij overdracht van een niet-residentieel gebouw, een verplichting om het gebouw te “renoveren”. Dit betekent dat bepaalde installaties moeten vervangen worden binnen de 5 jaar na de overdacht. Daarnaast moeten de gebouwen voldoen aan enkele minimale energievereisten, ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

Eind 2021 pakte de wetgever uit met een wet die onze mobiliteit moet vergroenen door enerzijds de fiscale aftrek van voertuigen op fossiele brandstoffen af te schaffen, en door anderzijds de investeringen in verplaatsingen zonder C02-uitstoot aan te moedigen. Zo genieten ondernemingen een verhoogde aftrek voor de installatie van laadpalen. Particulieren hebben recht op een belastingvermindering. Maar hoe zit het met het btw-aspect van die laadpalen?

Ondernemingen en zelfstandigen die een beroep doen op een aannemer voor bouwwerkzaamheden, moeten controleren of de betrokken aannemer geen schulden heeft bij de RSZ of fiscus. Is dat wel het geval, dan is er een inhoudingsverplichting. Via de link https://www.checkinhoudingsplicht.be kan u gemakkelijk nagaan of zo’n inhouding nodig is.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief