Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

De kosten voor bekendmaking van de akten van uw vennootschap of vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen.

Akten

De kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bedragen nu:

voor ondernemingen:
- 183,90 euro of 222,52 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 115,00 euro of 139,15 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen":
- 121,90 euro of 147,50 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 92,00 euro of 111,32 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor mededelingen (neerlegging van de jaarrekening):
- 55,40 euro of 67,03 euro incl. 21% btw.

Aankondigingen

Als u in het Belgisch Staatsblad een aankondiging wil inlassen, komt dit op 4,30 euro of  5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens (o.m. voor de oproeping tot de algemene vergadering, faillissement, liquidatiebonus). De publicatie is gratis als u de tekst online invoert.

Aanbestedingsberichten

Het tarief voor inlassing in het Bulletin der Aanbestedingen van berichten die u indient op papier, via fax of eenvoudige mail, bedraagt 4,30 euro of 5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens. Ook deze publicatie is gratis voor zover de tekst online wordt ingevoerd.

Wijze van betaling

Net als vorig jaar kan u de publicatiekosten betalen:

met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad;

met een postwissel;

met een overschrijving op rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. De BIC-code voor een internationale overschrijving is PCHQBEBB en de IBA-code BE 48 6792 0055 0227; of

door storting op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

Tot 31 december 2020 zijn receptiekosten in de inkomstenbelastingen 100% aftrekbaar. De maatregel moet de evenementensector ondersteunen. De vraag is natuurlijk of de strikte regels inzake evenementen het überhaupt mogelijk maken om dergelijke evenementen te organiseren.

In 2015 voerde de wetgever een nieuwe belastingvermindering in: de tax shelter voor starters. Wat later volgde een gelijkaardige tax shelter voor groeibedrijven en recent kwam er nog een corona tax shelter. Het gemeenschappelijk doel is om sommen die nu onproductief op spaarboekjes staan, over te brengen naar meer risicodragende investeringen.

De regeringen van ons land gebruiken meerdere technieken om de relance van de economie in het post-corona tijdperk te bewerkstelligen. Een belastingverlaging voor wie doorgaat met investeren is er één van.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief