Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

Vennootschapsakten bekendmaken goedkoper

De kosten voor bekendmaking van de akten van uw vennootschap of vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Door de lage inflatie dalen de bedragen lichtjes. Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe, geïndexeerde bedragen.

Akten

De kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bedragen nu:

voor ondernemingen:
- 183,90 euro of 222,52 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 115,00 euro of 139,15 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term "verenigingen":
- 121,90 euro of 147,50 euro incl. 21% btw voor een oprichtingsakte en
- 92,00 euro of 111,32 euro incl. 21% btw voor een wijzigingsakte.

voor mededelingen (neerlegging van de jaarrekening):
- 55,40 euro of 67,03 euro incl. 21% btw.

Aankondigingen

Als u in het Belgisch Staatsblad een aankondiging wil inlassen, komt dit op 4,30 euro of  5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens (o.m. voor de oproeping tot de algemene vergadering, faillissement, liquidatiebonus). De publicatie is gratis als u de tekst online invoert.

Aanbestedingsberichten

Het tarief voor inlassing in het Bulletin der Aanbestedingen van berichten die u indient op papier, via fax of eenvoudige mail, bedraagt 4,30 euro of 5,20 euro incl. 21% btw per regel van maximaal 70 tekens. Ook deze publicatie is gratis voor zover de tekst online wordt ingevoerd.

Wijze van betaling

Net als vorig jaar kan u de publicatiekosten betalen:

met een cheque op naam van het Belgisch Staatsblad;

met een postwissel;

met een overschrijving op rekeningnummer 679-2005502-27 van het Belgisch Staatsblad. De BIC-code voor een internationale overschrijving is PCHQBEBB en de IBA-code BE 48 6792 0055 0227; of

door storting op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief